facebooktwittermail d

Lite svin får man räkna med

Vincent Wetzel från Växjö delade för några dagar sedan ett filmklipp i Facebookgruppen Jägare. Filmen har en tysk jaktkamrat tagit vid skörd i ett majsfält i tyska Westfalen.

I slutet av klippet syns ett myller av vildsvin som flyr undan en skördetröska. Vid sidan står en skytt med geväret laddat och lyckas nedlägga ett av djuren.

Tyska svin trefaldigas

För oss i Sverige är det en smått galen syn med en sådan hord av vildsvin, men för tyska bönder är det tyvärr en allt vanligare företeelse. Milt klimat och god tillgång på raps och majs gör att vildsvinsstammen i Tyskland växer med rekordfart. Tidningen Jakt & Jägare rapporterade i februari att man under 2016 fällde 610 000 vildsvin i Tyskland. Viltbiologer beräknar att vildsvinsstammen kommer att trefaldigas varje år i Tyskland om man inte bedriver en omfattande jakt på djuren.

Jaktlagen förbjuder motorfordon

Det var många som uppmärksammade Vincent Wetzels filmklipp i gruppen Jägare med likes och glada gubbar i kommentarsfältet. Någon konstaterade att bönder och jägare samarbetar mycket bättre i Tyskland; att jaga med tröska är tillåtet där, medan det klassas som jaktbrott i Sverige.

Åter en annan person berättade att han hade ställt frågan på jaktledarutbildningen gällande jakt med motordrivet fordon. Svaret var ovillkorligt: om man driver och distraherar med något som har en motor, så räknas det som brott mot jaktlagen (1987:259) 31§.

Samma person spann vidare och konstaterade att cykel är ett godkänt jaktfordon i Sverige (eftersom det saknar motor), men skulle någon komma på idén att samtidigt ha en brummande motorsåg över axeln så klassas det som jaktbrott.

Vildsvin i Fyrisån

Vildsvinsproblemet är som sagt betydligt större i Tyskland än i Sverige, men även här växer vildsvinsstammen i en oroväckande takt. Och det är inte bara lantbruket som märker av deras framfart. ATL rapporterade bland annat i maj 2017 om en flock vildsvin som härjade runt kring Akademiska sjukhuset i Uppsala. En kommunjägare fick skjuta ett av vildsvinen efter att det föll i Fyrisån i närheten av restaurang Flustret.

LÄS MER: Vildsvinsinvasion i Uppsala

LÄS MER: Pestskräck bakom ökad avskjutning

LÄS MER: Vildsvin kostar mer än beräknat