facebooktwittermail d

Listeria funnet på gårdsmejeri – koppling till dödsfall utreds

Ett gårdsmejeri i Mellansverige förbjuds att föra ut livsmedel på marknaden. Detta efter att Livsmedelsverket funnit listeriabakterier i deras ätfärdiga produkter.

Chark- och mejeriprodukter
Charkprodukter och mejeriprodukter kan ligga bakom de tre fallen av listeria. FOTO: TT

Under hösten har tre personer i Mellansverige drabbats av listerios, infektion orsakad av listeriabakterier.

Två av fallen har haft dödlig utgång. Enligt den regionala smittskyddsenheten tillhör de avlidna personerna riskgrupper, uppger Nya Wermlands-Tidningen som var först med att rapportera om händelserna.

Ännu finns ingen påvisad koppling mellan fallen.

– När vi har intervjuat anhöriga till de här fallen ser vi ingen röd tråd, säger smittskyddsläkare Anna Skogstam, till SVT Nyheter.

Livsmedelsverket håller i utredningen

Petter Jonsson, avdelningschef för kontroll av livsmedelsföretag på Livsmedelsverket, berättar att provtagningar genomförts vid två livsmedelsproducenter i den aktuella regionen. 

– Det rör sig om ett gårdsmejeri och ett charkuteri, säger han till ATL. 

Vid gårdsmejeriet påträffades listeriabakterier i ätfärdiga produkter. Vid charkuteriet fanns bakterier endast i de miljöprover som togs. 

– Livsmedelsverket har beslutat om förbud att föra ut livsmedel på marknaden från gårdsmejeriet, säger Petter Jonsson. 

Den här typen av beslut är ovanliga, enligt honom. 

– Det gäller tills vidare och vi kommer ha uppföljande kontroller.

Finns det någon koppling mellan listeriabakterierna i produkterna och infektionerna som ligger bakom dödsfallen? 

– Det vet vi först när vi får reda på vilken listeriastam det rör sig om. Svaret får vi i slutet av den här veckan eller under kommande vecka. 

Men hur kom det sig att ni tog prover hos just de här två anläggningarna?

– Smittskyddsenheten bad oss att titta närmare på just de här två livsmedelsproducenterna. 

Ostar återkallas

Under onsdagen meddelade Livsmedelsverket att man återkallar alla ostar oavsett tillverkningsdatum från gårdsmejeriet. 

"Som en försiktighetsåtgärd återkallas även ostar som kan finnas hemma hos konsumenter. Ostarna har främst sålts på marknader och via REKO-ringar, men även i vissa butiker i andra delar av landet. Inga ostar har sålts från företaget sedan 19 oktober", skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Det här är listeria:

Listeria  är en bakterie som orsakar infektionen listerios hos människa.

Listeria är allmänt spridd i naturen och finns därför på många livsmedelsråvaror. Det gäller till exempel vakuumförpackad rökt och gravad fisk, skivat köttpålägg, patéer, mögel- och kittostar och vissa kalla ätfärdiga maträtter.

Personer med nedsatt immunförsvar och sköra äldre kan drabbas av blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation. Det förekommer även klassiska mag- och tarmbesvär, som diarré och kräkningar.

Gravida kan få diffusa influensaliknande symtom.

Källa: Livsmedelsverket