facebooktwittermail d

Förnybart bränsle allt vanligare

Intresset för att tanka förnybart ökar, och det märks även hos traktortillverkarna. Jämfört med förra året kan allt fler modeller tankas med ren HVO, eller så kallad HVO 100.