facebooktwittermail d

Lista: 100 populäraste arbetsgivarna

Sveaskog, Arla, LRF Konsult och Väderstad - alla är med på listan över de 100 populära arbetsgivarna.

Väderstad är ett av företag som är med på listan över de 100 populära arbetsgivarna.
Väderstad är ett av företag som är med på listan över de 100 populära arbetsgivarna. FOTO: LASSE HEJDENBERG

I år har över 5000 företag samt 600 statliga verk, myndigheter och kommuner, tagit del i urvalet att utses till ett av Sveriges 100 Karriärföretag 2017. Processen går ut på att se ur arbetsplatser arbetar med hur de uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare anställda så kallad employer branding

Dessutom ser man på hur arbetsgivaren uppfyller de krav som krävs för att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare.

Alla deltagare har granskats utefter tio huvudsakliga kriterier: pålitlighet, finansiell stabilitet, tillväxt, mångfald, jämställdhet, karriärmöjligheter, lyhördhet, kompetensutveckling, hållbarhet samt transparens.

De organisationer som klarat samtliga kriterier har gått vidare och blivit nominerade till att bli ett Karriärföretag 2017.

Bland de 100 arbetsgivarna finns en rad företag kopplade till skogsnäringen och lantbruket bland andra Billerud Korsnäs, Arla, De Laval, Landshypotek, LRF Konsult, ICA, Sveaskog. Eon, Lantmäteriet, Väderstad och SCA.

Hela listan kan du läsa här.