facebooktwittermail d

Ny värmeanläggning för den som även vill generera el

Lipro är en ny biobränsleeldad gengasanläggning på den svenska marknaden som producerar både värme och el. Därför kan det vara ett alternativ till solceller.