facebooktwittermail d

Linodlingen kan öka med 50 procent i vår

I spåren av det höga priset på oljeväxter har också intresset för att odla lin ökat i Sverige. Arealen väntas växa med 50 procent i år trots att bristen på utsäde är en bromsande faktor.