facebooktwittermail

Lindesberg tar avstånd från gmo

Inga gmo-grödor ska odlas i kommunal verksamhet eller på kommunal mark. Det har Lindesberg kommun beslutat om.

Förslaget kom som ett medborgarförslag under förra året. På måndagen beslutade kommunfullmäktige att anta förslaget. Inga gmo-grödor ska få odlas på kommunal mark och när nya arrendeavtal skrivs ska det även ingå i de nya avtalen att det är förbjudet att odla gmo-grödor.

- Det var ett bra beslut, kändes väldigt enhälligt och det var ingen diskussion, säger kommunfullmäktiges ordförande Bengt Storbacka (S) till ATL.nu.

Dessutom beslutade fullmäktige att inte köpa in livsmedel som det på märkningen framgår innehåller genmodifierade organismer. Kommunens inköpspolicy justeras utifrån detta. ATL.nu