facebooktwittermail d

Liknande regelverk för svenska marknaden

John Deeres senaste självreparationsbeslut gäller visserligen bara kunder på den amerikanska marknaden. Men regelverket är snarlikt det som redan finns på den svenska.