facebooktwittermail d

Konkurrensvillkor i fokus på Mjölkens dag

Lika konkurrensvillkor och ett bättre bemötande från myndigheter. Det var två av ämnena som stod i centrum när Mjölkens dag 2017 gick av stapeln i riksdagen i dag.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inledde med att göra en analys av nuläget, utan att presentera några direkta nyheter för de cirka 100-talet mjölkföretagare och andra företrädare för branschen som hade samlats i riksdagshuset.

En nyhet var dock att regeringen ska starta nationella råd under våren inom de olika produktionssegmenten som ska vara uppdaterade på läget inom de olika sektorerna.

– Det ska också finnas en kontaktperson och sekretariat för dessa segment på Näringsdepartementet.

Överens om konkurrensvillkor

I paneldebatten som följde satt landsbygdsministern Sven-Erik Bucht, Palle Borgström från Arla, Magnus Oscarsson, KD och Stefan Gård som är ordförande för Sveriges Mjölkbönder.

Man var överens om att de svenska bönderna måste få samma konkurrensvillkor som övriga Europa.

– Det underströk Konkurrensutredningen på punkt efter punkt, menade Magnus Oscarsson.

Sven-Erik Bucht hänvisade till den kommande Livsmedelsstrategin.

– Man har inte tagit ansvar för den svenska livsmedelspolitiken.

Men han var klar på en punkt.

– Vi ska inte sänka djurskyddsnivån till europeisk nivå.

"Negativa myndigheter"

Palle Borgström lyfte fram myndigheter och dess inflytande. De är alldeles för negativt inställda till livsmedelsproduktion som alltid kommer sist i kön, tycker han.

– Vi kan inte ha det så, sa han.

I det sammanhanget berättade Stefan Gård hur han blivit bemött när han meddelade sin kommun att han skulle skära ned på verksamheten.

– Åhh, va bra sa de. Jag höll på att tappa hakan. Men så är det. Vi ses som ett problem. Men det vart tyst när jag sa att jag skulle utöka en annan verksamhet.

Stöden togs upp

Sven-Erik Bucht menade att det här kommer att förändras i och med strategin.

– Det är för att den svenska livsmedelsproduktionen haft lägsta prioritet. Nu ska vi lyfta upp den och det kommer att smitta av sig på myndigheterna.

– Men det ser mycket olika ut i landet. Och det måste vara lika kontroller i hela landet, fortsatte han.

Paneldebattanterna var också inne på att stat och myndigheter måste bli snabbare på att betala ut stöd.

– Det är ett konkurrensvillkor. Bankerna undrar om Jordbruksverket verkligen kommer att betala ut pengarna. Det ska inte behöva ta två år för att få investeringsstöd, menade Stefan Gård.