facebooktwittermail d

LFA-områdena består 2015

Det blir ingen förändring av de så kallade LFA-områdena nästa år, det vill säga "less favoured areas" eller "mindre gynnade områden". Enligt EU-kommissionen är den yttre avgränsning som Sverige har satt inte korrekt. Därför kommer de gamla områdena att vara kvar även 2015.

Enligt Ingrid Svedinger, kansliråd på landsbygdsdepartementet, har kommissionen haft invändningar mot Sveriges sätt att temperaturräkna.

– Vi får helt enkelt starta om igen och räkna på ett annat sätt. Det finns olika kriterier och sätt att räkna på och vi vill förstås ha det bästa utfallet som möjligt för Sveriges del, säger Ingrid Svedinger.

Klart 2018

Senast den 1 januari 2018 ska den nya områdesindelningen vara godkänd och klar.

Det är Jordbruksverkets uppgift att fastställa en ny yttre avgränsning med en metod som EU-kommissionen godkänner.

Olyckligt besked

Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost, anser att beskedet är olyckligt.

– Jag är förstås besviken på att de inte hade förankrat detta bättre i Bryssel. Men nu får vi se framåt och försöka vända det till något bra i stället. Fördelen nu är att vi får mer tid att få till ett ännu bättre underlag för LFA-indelningen.

– Det andra var inte helt bra. Bland annat byggde underlaget för skördeuppskattningen på gamla uppgifter, fortsätter Lars-Ove Johansson.

En viktig del i EU:s jordbrukspolitik är LFA-områdena där extra ersättning utgår för att bönderna ska ha möjlighet att vårda dessa på ett bra sätt.

Krav från EU

Bakgrunden till att man vill förändra nu är att det har kommit krav från EU:s revisorer att alla länder ska ändra sina LFA-kartor. Till viss del ska nya kriterier gälla för LFA-områden.

Det är regeringen som bestämmer hur LFA-indelningen ska se ut men EU-kommissionen måste också godkänna Sveriges förslag för att det ska gå igenom.