facebooktwittermail

Strulande leveranser och prisökningar i trädgårdsbranschen

Flera problem slår mot trädgårdsnäringen. Nu råder stor osäkerhet om emballagematerialet alls kommer fram till försäljningssäsongen.

Lars Hallenberg och Cornelis Schrieken står i växthus med blommor.
Lars Hallenberg och Cornelis Schrieken driver tillsammans Sörby Handelsträdgård. FOTO: SÖRBY HANDELSTRÄDGÅRD

Förseningar och stigande priser på insatsvaror drabbar växthusnäringen hårt. Det är inte heller klart var i kedjan de höjda kostnaderna hamnar.