facebooktwittermail d

Strulande leveranser och prisökningar i trädgårdsbranschen

Flera problem slår mot trädgårdsnäringen. Nu råder stor osäkerhet om emballagematerialet alls kommer fram till försäljningssäsongen.