facebooktwittermail d

Lettländare årets Östersjöbönder

Juris Cīrulis och Vija Cīrule i Lettland har utsetts till Baltic Sea Farmers of the Year 2014 vid en ceremoni i Warszawa i Polen. De belönas med 10 000 euro för sina insatser att minska jordbrukets bidrag till övergödningen av Östersjön.

WWF Baltic Sea Farmer of the Year Award är en tävling som ska inspirera lantbrukare i hela Östersjöregionen att aktivt delta i kampen mot övergödningen. Bakgrunden är att jordbrukare får ofta skulden för problemen med övergödning av Östersjön.

Goda initiativ

– Men med den här utmärkelsen kan vi visa och informera om alla de goda initiativ som finns i regionen för att uppnå ett mer miljövänligt jordbruk, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Under de senaste 20 åren har Juris Cīrulis och Vija Cīrule vidtagit många åtgärder för att utveckla en sluten och miljövänlig produktionscykel på sin gård. Ett exempel är återvinning av gödsel i en biogasstation som producerar el och användbara biprodukter. De har också konstruerat våtmarker, skyddszoner och sedimenteringsdammar.

Konventionellt jordbruk

Juris Cīrulis och Vija Cīrule prisas för hur de optimerar resursanvändningen på sin gård och samtidigt driver ett framgångsrikt konventionellt jordbruk.

Den regionala vinnaren belönas med 10 000 euro, de övriga åtta nationella vinnarna med 1000 euro var.

Tävlade för Sverige

Den svenska finalisten, Fredrik Andersson i Gamleby, Västerviks kommun, mottog nyligen sitt pris av kronprinsessan Victoria.