facebooktwittermail d

Lely släpper ny mjölkrobot

Lely släpper en ny mjölkrobot som företaget beskriver som en milstolpe i sammanhanget, och som ska leda till betydligt lägre omkostnader. Men så är Lely Astronaut A5 också omgjord i grunden.

I arbetet har Lely bland annat fokuserat på användarvändlighet och kostnadseffektivitet, med målet att den nya A5-roboten ska skapa en stressfri mjölkning för både korna och användarna.

Enligt Lely ska mjölkningen gå tystare, snabbare och kräva mindre energi samtidigt som den ska upprätthålla en högre hygiennivå. För att åstadkomma detta har Lely gjort om roboten i grunden. På så sätt lyckades företaget sänka konsumtionen av vatten och rengörningsmedel samtidigt som energiåtgången minskade med upp till 20 procent i fälttesterna. Men än viktigare är att maskinen också ska vara enklare och framför allt billigare att underhålla. Dessa faktorer ska sammantaget sänka kostnaderna för varje mjölkat kilo.

Allt på en sida

Bland nyheterna märks även ett helt nytt gränssnitt som bygger på att all informationen, oavsett om det handlar om dagligt underhåll eller kons första mjölkning, ska vara tillgängligt på en enda sida.

Den nya roboten lanseras internationellt i samband med produktsläppet, vilket innebär att den redan nu är tillgänglig världen över.

LÄS OCKSÅ: Agco köper delar av Lely

LÄS OCKSÅ: Lely polisanmäls

LÄS OCKSÅ: Tanka diesel från gårdstanken med sms