facebooktwittermail d

Legos ägarfamilj ska beskoga 10 000 hektar jordbruksmark

Legos ägarbolag har avsatt tre miljarder kronor för att köpa jordbruksmark. Där ska 10 000 hektar skog planteras.