Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 9 februari

  Vilken väg går Norrmejerier?

  Mjölkkrisen lämnade lantbrukare och mejeriföretag med ett tungt ok att bära. ATL:s granskning av Norrmejerier visar att åsikterna om man ska gasa eller bromsa i företaget går isär. Så var är Norrmejerier på väg? frågar sig ATL:s ledarskribent Tord Karlsson.

  Den senaste mjölkkrisen var en enorm påfrestning både för lantbrukare och för mejeriföretag. Det gäller även Norrmejerier och det är tydligt att det har funnits olika åsikter om hur man skulle gå fram i de svåra tiderna.

  I sin årsredovisning skriver föreningen om att öka handlingskraften och stärka lönsamheten. Många ägare som ATL har talat med hade hellre sett att sparsamhet och ett högre avräkningspris hade prioriterats.

  Med den utgångspunkten fick motionärerna på stämman 2017 igenom ett beslut att mot styrelsens vilja se över kostnaderna. Men ännu har ledningen inte redovisat någon plan för detta, vilket är förvånande.

  Samtidigt som de satsar skriver Norrmejerier i sin årsredovisning om hur viktigt det är med en hållbar mjölkproduktion i Norrland, en levande landsbygd och öppna landskap. För många ägare och mjölkbönder är bästa möjliga avräkningspris enda chansen för gården att överleva. Bästa pris är ju också uppgiften framför andra för en kooperativ producentförening.

  Det är begripligt att det uppstår konflikter om man ska gasa eller bromsa i mejeriföretaget. Att kunderna efterfrågar allt fler specifika produkter kan vi se som en möjlighet. Uppfinningsrikedom och nya produkter kan spridas snabbt och lyfta ett företag.

  Det är en enorm chans men också en stor utmaning för ett mejeriföretag som strävar efter att hålla ett fullständigt sortiment. Svårigheten att orka med såväl produktutveckling som marknadsföring var en av anledningarna till att Gefleortens mejeriförening valde vägen att fusionera med Arla.

  Huruvida Norrmejerier kommer att bestå som en egen förening är en annan och mycket stor fråga. Men om de ska lyckas krävs god kostnadskontroll och väl avvägda satsningar. Att som nu är föreslaget att i tid se över möjligheterna att gå samman för att bli starkare är klokt. Ingen vill drabbas av det som drabbade Milko 2012.

  Vi har också i ATL skrivit om mindre och nystartade mejerier som Dellenmejeriet som med låga kostnader och utan att ta ut lön ur företaget lyckas sätta igång en lokal försäljning. Så går det att göra under ett uppstartsskede men på sikt är det bara verklig lönsamhet som ger uthållighet och gagnar svensk mjölkproduktion.

  Därför är det så viktigt att de stora mejeriföretag som är kvar gör sitt yttersta för att klara en effektiv produktion som tar ut bästa möjliga pris för produkterna och ger mesta möjliga tillbaka till leverantörerna.

  Det hade varit mycket givande att få ledningens och styrelsens egen bild av alla dessa vägval inför framtiden. Det är intressanta frågor både vad gäller de konkreta lösningarna och som principdiskussioner inom ett kooperativ. Hittills har det varit svårt att få dessa samtal till stånd. Det är synd.

  LÄS OCKSÅ: Bönder i Norrmejerier ville spara innan krisenLÄS OCKSÅ: Norrmejerier tittar på samgåendeLÄS OCKSÅ: Sparkrav skapar spricka i NorrmejerierLÄS OCKSÅ: Utlovad höjning blev sänkning

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Till toppen