Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 25 april 2017

  Vem stöttar den uppkopplade gården?

  Det är dags för nästa stora tekniska revolution inom lantbruket. Ja, på vissa områden är sakernas internet eller den uppkopplade gården redan här. Mätare och sensorer samlar data som till en del stannar i gårdens datorer men också samlas och delas av olika företag.

  FOTO: iStock

  Det är dags för nästa stora tekniska revolution inom lantbruket. Ja, på vissa områden är sakernas internet eller den uppkopplade gården redan här. Mätare och sensorer samlar data som till en del stannar i gårdens datorer men också samlas och delas av olika företag. Konsultföretaget Macklean har på LRFs uppdrag skrivit en rapport om den senaste utvecklingen på området och sprider också kunskapen på webbinarier och seminarier runt om i landet.

  Det finns en enorm utvecklingspotential i den nya tekniken. De språng i utvecklingen som elektriciteten och traktorerna gav ska överträffas.

  Växtodlare drar redan fördel av John Deeres framsteg på området, och svenska företag som Delaval, Dataväxt och Lantmännen är aktiva. Inom mjölkproduktionen tillkommer nya tillämpningar och till exempel har möjligheten till kontroll av enskilda kors hälsa och produktion i stora besättningar har förbättrats väsentligt.

  En mer rationell och effektiv drift, bättre underlag till beslut och till och med hjälp med beslut är starka drivkrafter. I en tid när spårbarhet och kontakten mellan konsument och producent blir allt viktigare öppnar den nya tekniken för stora framsteg även på marknaden.

  Den mängd data som generas från gårdar världen över ger stora möjligheter till analys och naturligtvis ett övertag för den som äger datan. Till exempel får John Deere ovärderlig samlad kunskap om växtodlingen världen över. De fördelar som tekniken ger bonden ger maskinföretaget ännu mer och detta utvecklas till säljare av avancerad rådgivning.

  Ur företagarperspektiv är det naturligtvis en stor fördel med standardiserade system som kan ”prata” med varandra och inte orsakar inlåsningar. I USA har tusentals lantbrukare gått samman i olika nätverk där man samarbetar om datahantering. Farmers Business Network är ett av de ledande och ett oberoende alternativ som erbjuder analyser och prisinformation utifrån samlade data från så mycket som 18 miljoner hektar.

  Svenska lantbrukare är ännu inte i närheten av ett sådant samarbete, och kanske skulle styrkan ligga i att samverka med bönder i hela Nordeuropa. Vilken aktör tar upp den frågan? Har Hushållningssällskapen förmåga eller intresse av att ingå i ett Business Network för svenska bönder?

  Makt och inflytande över de samlade data är en viktig demokratifråga där lantbrukaren lätt kan hamna i en svag position. Det finns också andra hot. ATL skriver beklämmande ofta om de stöldräder som drabbar jord- och skogsbruk. Diesel, skogsmaskiner, traktorer och växtskyddsmedel stjäls ständigt och Polisen ligger hela tiden steget efter.

  Om några år är risken stor att vi kommer att fylla spalterna med de dataintrång som de uppkopplade föremålen ger möjlighet till. Och om Polisen har svårt med dieselstölder känns cyberattacker som säker mark för den organiserade brottsligheten.

  På många plan är detta något som kräver en aktiv intresseorganisation som bevakar dessa frågor åt lantbruksföretagarna. Det är verkligen något för LRF att bita i.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen