Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 30 maj 2005

  Vad ska LRF göra med pengarna?

  Huvudpunkten på årets LRF-stämma blir valet av Lars-Göran Pettersson till ny LRF-ordförande. När Caroline Trapp inleder årets stämma i dag strax före lunch gör hon alltså sitt sista fram­trädande som LRF-ordförande.

  Att det är svårt att bli profet i sin egen hembygd är Lars-Göran Pettersson ett gott exempel på. Det finns en grupp högljudda kritiker i Skaraborg som verkar ha ett horn i sidan till honom. Men gruppen är liten och i övrigt har Lars-Göran Pettersson förtroende från alla håll, så han blir säkert vald till ny ordförande. Eftersom det vore ­det­samma som att bränna alla ­framtida chanser kommer sannolikt ingen att vara beredd att ställa upp som motkandidat.

  När valberedningen för några månader sedan presenterade
  Pettersson som sin kandidat till ny ordförande var alla mycket nöjda. Pettersson ansågs lämplig att förverkliga den vision som lagts fast, man gjorde närmast en poäng av att han inte var visionär utan en person som såg till att saker blev gjorda.
  Rimligen är valberedningens analys av Lars-Göran Pettersson inte helt korrekt på den här punkten. Om vi antar att Lars-Göran Pettersson kommer att sitta 4-6 år blir det säkert ett behov av att tänka nytt och justera de långsiktiga målen. Kanske kommer det att behövas helt nya mål. Redan i höst måste Pettersson och hans styrelse ta ställning till om man ska fortsätta arbetet med visionen som om ingenting hänt, eller om man ska ta hänsyn till att utvecklingen just nu ser ut att gå åt fel håll.

  I dag kommer stämman också att få ta ställning till Spira-rapporten. Man kan bara beklaga att den intensiva debatten på tidigare stämmor inte ledde till att granskningen gjordes då. Det hade kunnat spara många hundratals miljoner kronor.
  I sak är rapporten en förödande kritik av hur beslutet att gå in i Spira fattades och av underlaget som fanns när styrelsen gav sitt klartecken. Under lång tid underskattade LRF vilka ledningsresurser som behövdes och trots att Spira gång på gång misslyckades med att nå sina mål fortsatte LRF att skjuta till nya pengar.

  Men i dag är Spira knappast kontroversiellt. LRF har dragit
  slutsatsen att man inte ska vara industriell ägare och har därför i ett snabbt tempo sålt sina olika innehav. De personer som var huvudansvariga för Spira-engagemanget är inte heller längre aktiva i LRF.
  Framtidsfrågan är snarare vad LRF ska göra med sina pengar. Trots att Spira kostat LRF över två miljarder kronor i förluster har förbundet fortfarande mycket pengar. Ska de bara placeras i värdepapper och i placeringar med låg risk som
  fastigheter, eller ska de användas mera offensivt?

  Knut Persson

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen