Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 1 september 2017

  Underlätta uttåget ur bondelivet

  Att införa åldersgräns för gårdsbrukande är en omöjlig tanke - bättre att erbjuda en morot. Här är Finland en inspirationskälla, skriver Tord Karlsson.

  Lantbrukarkåren blir allt äldre. Eller rättare sagt, antalet och andelen brukare över 65 ökar och är nu cirka 19 000 vilket är närmare en tredjedel av totalen. På den andra sidan av livsspannet är antalet lantbrukare under 40 är cirka 3 000.

  Det kan vara svårt att sätta upp ett eget lantbruk. Vi har tidigare skrivit om olika sätt att etablera sig som ung genom olika typer av samarbeten och gradvis övertagande av jord- och skogsbruk. Startstödet kan också vara en god hjälp för nystartare.

  Men det är inte så stort och ofta är finansieringen ett problem. Ämnet diskuterades på LRFs senaste riksförbundsstämma och LRF har uppdraget att arbeta med detta. Bland annat ska man se över möjligheten att skapa ett riskkapitalbolag som riktar sig till svenska lantbrukare.

  En annan aspekt som diskuterades var svårigheten att starta som lantbrukare i bygder där äldre lantbrukare fortsätter utan att ha någon egentlig produktion. Utgångspunkten var en motion från Gävleborg som ville att LRF skulle arbeta för att EU-stöd används till produktion och inte till putsning av vallar.

  Det kliar naturligtvis i fingrarna på yngre lantbrukare att se arealer som äldre lantbrukare putsar av en gång om året och som de kunde använda på bättre sätt. Men så länge EUs jordbrukspolitik räknar årligen putsade vallar som aktivt bruk ställer LRF sig bakom detta.

  Att på något sätt införa en åldersgräns för gårdsbrukande är ett så pass kraftigt ingrepp i äganderätten att det är en omöjlig tanke. Att piska på det sättet är motbjudande.

  Bättre då att erbjuda en morot. Finland är en inspirationskälla i detta fall. Där har man samma problem med föryngring i lantbruket, men också en annan lösning. Där finns inte bara startstöd för unga lantbrukare, de har också vad de kallar avträdelsestöd.

  Redan från 56 års ålder har man kunnat få ett belopp som ungefär motsvarar pensionen förutsatt att man överlåter sitt lantbruk till någon under 40 år. Det fungerar som ett slags förtidspension i väntan på den ”riktiga” pensionen. Kravet är också att verksamheten har en viss omfattning, det är aktiva lantbruk vi talar om.

  Avträdelsestödet har definitivt snabbat på generationsväxlingen i Finland. Under en tioårsperiod har över 4 000 lantbrukare nappat på erbjudandet och därmed gett plats åt en yngre företagare.

  Kampen om marken mellan unga och gamla är ofrånkomlig och det kommer säker att författas fler motioner till LRF i ämnet. Från politiskt håll borde man titta på och överväga den finska modellen eller något motsvarande för att underlätta inte bara inträdet utan också utträdet från det aktiva jordbrukslivet.PREMIUM: Unga tar nya vägar till egna gården

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen