Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 2 juni 2005

  Traditionell bondebas tar över

  LRF har en ny riksförbundsordförande och han heter Lars-Göran Pettersson.

  Ett kontroversiellt namn ända fram till valögonblicket. Men när själva valet ägde rum var det ingen som sa något. Tyst som i ett svart hål av Spiradimensioner. Han valdes enhälligt.

  LRF är enligt Lars-Göran Pettersson bland annat en folkrörelse. Det är hans smala lycka. Ty det är nog bara i en folkrörelse som en person med ett så tungt bagage som Lars-Göran Pettersson kan upphöjas till organisationens förnämsta post.

  Bagaget är förstås Spira, och i dag när de med allra mest ansvar dragit sig tillbaka är faktiskt Lars-Göran Pettersson den mest belastade. Men i folkrörelsen pekas ingen enskild ut, alla ikläder sig ett kollektiv ansvar.

  Nu är det nystart. Något nytt Spiraäventyr (LRF som ägare till livsmedelsindustrier, med resultatet 2,4 miljarder kronor i förlust) blir det inte, det slog den nyvalde fast. Läxan är inlärd.

  Lars-Göran Pettersson gör klart att LRF:s viktigaste uppgift nu är att bryta den nedåtgående lönsamhetstrenden. Det ska ske bland annat genom att politiken tillmäts större betydelse igen. Marknadsmässighet är grunden, visst, men politikerna har ett ansvar för förutsättningarna för jord- och skogsbruket.

  Lars-Göran Pettersson anser att de gröna näringarnas betydelse för samhället borde ge en växande styrka i samhällsdebatten. Detta har inte utnyttjats fullt ut, men så ska det bli.
  Färre detaljregler, sänkta produktionsskatter, maximerat miljö- och landsbygdsprogram (LBU), fortsatt rätt att bedriva pälsdjursuppfödning är några punkter som LRF ska ta itu med.
  I gengäld kan LRF och de gröna näringarna enligt Lars-Göran Pettersson erbjuda politikerna lösningar på några av de mest brännande samhällsproblemen: "jobben, ohälsan, oljeberoendet och växthuseffekten".

  Lars-Göran Pettersson har förutsättningar för att bli en uppskattad LRF-ledare. Inte minst har han en förankring i det så kallade produktionsjordbruket, vilket säkert många medlemmar tycker är värdefullt. Han tycks växa in i rollen som talesman för näringen, bli tydligare som opinionsbildare. En utveckling som inte var självklar för ett år sedan, i samband med förra årets stämma och dess ordförandekarusell. Ett exempel: hans tal som nyvald ordförande var välgörande klart och chosefritt.

  En svår uppgift väntar honom, att å ena sidan föra fram de gröna näringarnas möjligheter och betydelse i samhället och å andra sidan bemöta dem som hävdar att jordbruket är i kris. För krisstämpeln vill han undvika; branscher som fick den, som teko och varven, är ju försvunna.

  Lars Vernersson

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen