Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 21 januari

  Strandskyddet är inte det stora problemet

  Det finns ett reformbehov som gör det lättare att bygga strandnära – men det kommer sannolikt inte leda till någon större ekonomisk skjuts framåt för landsbygden.

  Strandskyddet har återigen utretts. Den nya utredningens förslag innebär lättnader, särskilt för glesbygden. Men att regeländringarna som föreslås skulle ha någon större betydelse för landsbygdsutvecklingen är att hoppas på lite väl mycket.

  I betänkandet ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd” (SOU 2020:78) föreslås en rad lagändringar i syfte att underlätta strandnära bebyggelse med bibehållet skydd för friluftslivet och den biologiska mångfalden. Utgångspunkten är att göra det enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygdsområden där det finns gott om stränder. Det finns en rimlighet i detta, ett överdrivet strikt strandskydd i dessa områden skjuter över målet.

  Från frilufts- och miljöintressena har utredningen kritiserats för att inte ta tillräcklig hänsyn till dessa intressen. Det finns även en rimlighet i oron för att känsliga naturområden ska exploateras. Det måste trots allt alltjämt finnas ett skydd för små skogstjärnar och andra viktiga biotoper. Att släppa spärrarna helt är inget bra alternativ.

  Det finns ingen större anledning att tro att en försvagning av strandskyddet skulle leda till någon större ekonomisk skjuts framåt för landsbygden. För vissa företag kan säkert möjligheten att utveckla till exempel fisketurism med strandnära bebyggelse vara helt avgörande. Men strandskyddsreglerna är inte det stora problemet för landsbygdens utveckling som man kan tro när man lyssnar på politikerna.

  Den kanske mest återhållande faktorn vad gäller strandnära bebyggelse är sannolikt ekonomin. Utredningen visar att det i cirka 200 av landets 290 kommuner kostade (2012) mer att bygga ett bostadshus än vad huset var värt på marknaden. Det är knappast annorlunda nu.

  I fråga om landsbygdsutveckling väger fler strandnära sommarstugor, som ofta lär vara rena förlustaffärer, lätt jämfört med jord- och skogsbrukets lönsamhet. De som minns den kraftiga prisuppgången på livsmedel runt 2007–2008 kommer säkert också ihåg vilken fart det blev på lantbrukets investeringar när gårdarna plötsligt gick bra.

  Det var en kort rush då, men lönsammare lantbruksföretag skulle verkligen göra skillnad för hela landsbygden. Det vore intressant med en ekonomisk modellering av betydelsen av högre avräkningspriser på lantbrukets produkter för den så kallade landsbygdsutvecklingen.

  Det återstår att se om utredningens förslag blir lag. Det finns trots allt ett reformbehov som gör det lättare att bygga strandnära. Att finna politiskt stöd för att ta bort strandskyddet vid anlagda vatten (efter år 1975), mindre vattendrag, regelförenklingar och bättre redovisning av var strandskyddet gäller borde vara enkelt. Större generella lättnader i strandskyddet är sannolikt knepigare politiskt.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen