Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 2 oktober 2018

  Stoppa privatiseringen av vägnätet

  Ett väl fungerande vägnät är nödvändigt för företagandet och livet på landsbygden. Därför är ett finmaskigt nät av allmänna vägar en grundförutsättning.

  Trafikverkets ambitioner att dra in underhåll av allmänna vägar och omvandla dem till enskilda ger de boende ökade kostnader och försvårar för företagarna. Det går stick i stäv med allt fagert tal om landsbygden ska leva och utvecklas.

  När medierna tidigare i år uppmärksammade en utredning från Trafikverket som beskrev att man ville dra in underhållet av 2 000 mil, motsvarande en femtedel, av det allmänna vägnätet, förnekade infrastrukturminister Thomas Eneroth att det fanns något sådant beslut.

  Det må så vara. Ändå pågår indragningen av allmänna vägar, det finns det många exempel på. De senaste åren har Trafikverket övergett närmare 100 vägar. Den väg 801 i Östergötland som ATL skrev om i tisdags är ytterligare ett exempel på Trafikverkets strävan. Ytterligare över 50 ärenden är under utredning, enligt myndigheten.

  Där borde verkligen en rödgrön ministär ha gripit in och stoppat den privatiseringsiver som man i andra sammanhang ser som ett otyg.

  I fallet väg 801 är trafikmängden relativt hög och flera företag som är beroende av tunga transporter finns längs vägen. Den borde alltså leva upp till kravet på att den behövs för det allmänna och att en indragning skulle medföra mer än en ringa olägenhet för bygden, som är Väglagens kriterier för att behålla en allmän väg. Ändå drivs ärendet utan någon synlig konsekvensanalys.

  Trafikverket ser en besparing framför sig, och bortser då från kostnader i samband med privatiseringen. Är inte det också att underkänna sin egen förmåga till effektiv förvaltning? Verket borde göra arbetet effektivare än en förening som får göra dyrare upphandlingar.

  Om besparingen förutsätter ideellt arbete blir det naturligtvis billigare men det uppstår andra problem för vägföreningen vad gäller försäkringar och arbetsgivaransvar.

  Det blir helt enkelt inte så billigt som Trafikverket tror, och i ett samhällsperspektiv är det inte vettigt.

  Nu har även Sveriges Kommuner och Landsting ledsnat på situationen och vill ha en tydligare ansvarsfördelning och mer reglerat på vilka kriterier allmän väg ska överföras till enskild. Det är bara att understödja.

  Det är angeläget med en översyn av Väglagen och att skapa en transparent process för en utredning om en väg ska vara allmän eller enskild, inte ett beslut baserat på okänd grund.

  Låt landsbygdsutredningens vackra intentioner om arbete och företagsamhet i hela landet genomsyra även Trafikverkets arbete. De verkar inte ha nått fram dit.

  LRF vill gärna påskina att de bedriver ett påverkansarbete för att värna de statliga bidragen till de enskilda vägarna. Påtryckningarna på Trafikverket och den kommande regeringen får gärna öka. Organisationen borde prioritera vägfrågorna högre.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen