Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 17 mars 2005

  Stark prispress på mjölken

  Svensk Mjölks kalkyl visar att lönsamheten sjönk med 1 000 kronor per ko i fjol. Den enkla förklaringen är att mjölkpriset i genomsnitt sjönk med 18 öre. Men samtidigt infördes ett mjölkbidrag som ger 11 öre om kvoten täcker hela leveransen. Räknar man också in att avkastningen steg med 180 kg per ko blir resultatet att intäkterna från mjölken var i stort sett oförändrade.

  Minskat värde för livkalven och utslagskon, dyrare foder och högre arbetskostnad drar däremot ner resultatet med ungefär en tusenlapp.

  Det betyder naturligtvis inte att sänkningen av mjölkpriset har en underordnad roll för mjölkproducenternas ekonomi. Drygt halva sänkningen kompenseras med mjölkbidraget, men det är tveksamt om man kan räkna den högre mjölkavkastningen som kompensation. Att varje ko mjölkar allt mer har genom åren varit en viktig förklaring till att mjölkproducenterna lyckats hålla i stort sett oförändrad lönsamhet trots att inköpsvarorna blivit dyrare och mjölkpriset stått stilla.

  Men det är inte en slump eller oskicklighet hos mejerierna som gör att mjölkens avräkningspris sjunker. Utan det är en helt avsiktlig effekt av den nya jordbrukspolitiken som EU-kommissionen genom att styra regleringssystemet mycket målmedvetet genomför.

  När Svensk Mjölk i veckan samlade olika experter på sin ekonomidag gav Arla Foods vd Åke Modig inga förhoppningar om att avräkningspriset kommer att höjas. Däremot var han ganska vag om hur stor den ytterligare sänkningen kommer att bli. I lokalen fanns det bud mellan 20 och 40 öre, medan Arla Foods vice ordförande Åke Hantoft menade att 15 öre i ytterligare sänkning borde räcka.

  Bilden som Åke Modig målar upp är att en ganska snabb avreglering, globaliseringen och handelns ökande styrka betyder en stark press nedåt på avräkningspriset. Förutom fortsatta rationaliseringar är Arla Foods sätt att motverka det en ännu större satsning på produktutveckling och högre förädlingsgrad. Till det kommer att man räknar med att fusionen med Campina ska ge omkring 10 öre i högre mjölkpris.

  Huvudintrycket är att Sverige allt mer blir en del av den europeiska mejerimarknaden. I så fall blir det för merparten av produkterna omöjligt att hålla en högre svensk prisnivå. Igen är vi tillbaka i att det är kostnadsläget som avgör svenskt lantbruks framtid. Det gäller naturligtvis de lagstadgade extrakostnaderna, men minst lika mycket att priset på allt det som svenska lantbrukare köper inte kan fortsätta att gå upp.

  För 2005 räknar faktiskt Svensk Mjölk med en mindre förbättring av lönsamheten. Det beror inte på ett högre mjölkpris, tvärtom fortsätter minskningen. Men lägre kostnader, främst på foder, kompenserar det gott och väl.

  Knut Persson

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen