Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 26 september 2005

  Spannmål för den riskvillige

  Skörden är i stort sett bärgad, och den tycks i huvudsak ha blivit något över normal och dessutom torr; många odlare har kunnat tröska under goda väderförhållanden.
  Jordbruket verkar ju i en värld som är utlämnad åt såväl vädrets som politikers nycker, och det gäller inte minst spannmålsodlingen. Marknaden styr och skördeutfallet kan slå från missväxt till rekordskörd såväl lokalt som globalt. Det gör att prisbildningen blir både svårbedömd och sen; odlaren vet inte vad han får för sin produkt när den är klar och levereras.
  Dominanten bland uppköparna, Lantmännen, har laborerat med olika prismodeller och erbjuder numera flera varianter: två olika poolpriser, terminspris och spotpris. Men någon etablerad och erkänd prisnotering finns inte. Spannmålsodlarnas förening har inlett en prisrapportering som bygger på att medlemmarna via internet låter varandra veta vilka priser de fått. Startåret i fjol var inte lyckat, men nu har föreningen hopp om fler affärer och rapporter.
  Å andra sidan är det inte lätt för uppköparen heller att veta vad som är rätt pris. Politiska beslut om exportsubventioner kan ändra förutsättningarna liksom kronans styrka vid tidpunkten då EU-stöden fastställs.
  Det hela resulterar i den oroande uppfattningen att svenska spannmålspriser är låga i jämförelse med konkurrentländernas och att konkurrensen är för svag i Sverige. Lantmännen har cirka två tredjedelar av marknaden samt äger 49 procent av den största av de blygsamma konkurrenterna, Svenska Foder.
  Och när marknadsledaren går ut med försiktiga a contopriser, för att slutreglera senare när facit över vidareförsäljningen finns, styr det övriga aktörer.
  Det behövs fler uppköpare. Frågan är vem om skulle vilja börja på denna svåra marknad, som dessutom i jordbruksreformens spår är krympande. Svaret kanske finns i utlandet. Svenska spannmålsaffärer med Danmark är en realitet, och inte bara sydsvenska odlare säljer dit. På sikt borde också priserna harmoniseras med dem i våra närmaste konkurrentländer.
  I framtiden får spannmålsodlaren förmodligen ägna allt mindre tid åt själva odlingen och mer till att hålla sig à jour med vad som händer i omvärlden i jakten på bästa pris. Är det maltkorn eller eldningshavre som kommer att efterfrågas nästa år, är det torrt i Australien, vad är terminspriset i Chicago, vad är Lantmännens spotpris jämfört med EU:s interventionspris, vad säger WTO om gårdsstödet? Med så många osäkra faktorer är spannmålsodling en syssla för gamblers.

  Lars Vernersson

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen