Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 20 januari 2005

  Södra bra att ha efter stormen

  En ljuspunkt för de mycket hårt drabbade skogsägarna i Sydsverige är att man har en stark förening i Södra.

  Föreningen har i dag en mycket stark ställning med moderna industrier och en stor andel eget kapital. Man har redan börjat med informationsmöten i skogsbruksområdena för att diskutera hur det fällda virket ska kunna tas om hand.

  Men katastrofen är så stor att även Södras resurser är otillräckliga. Det kommer att ta lång tid, kanske ända till slutet av nästa år, innan allt virke är uppbearbetat. Och volymen stormfälld skog är så stor att det inte går att undvika att priserna påverkas.

  Även om Södra inte klarar att hjälpa alla skogsägare med en gång är det en styrka att skogsägarna har en stor organisation som har ett enda mål: Att ta hand om den stormfällda skogen så snabbt som möjligt och betala så mycket som möjligt för virket.

  Under årens lopp har det då och då varit en debatt om Södra verkligen behöver ett så stort eget kapital. Efter de senaste årens stora betalningar till medlemmarna i form av efterlikvid, insatsemissioner och ränta på insatser har kritiken tystnat.

  Stormen är en sådan exceptionell händelse att ingen förmodligen tänkte på den möjligheten när diskussionen var intensiv. Men nu kan vi konstatera att det är bra att Södra har ett stort eget kapital. Även om det inte räcker för att köpa virket med stora förluster ger det ändå Södra en större handlingsfrihet.

  Även de privata virkesköparna kommer att lägga annan avverkning åt sidan och inrikta sig på den stormfällda skogen. Hela skogsbranschen har ett gemensamt intresse av att minimera skadorna och skydda den friska skogen från insektsangrepp.

  Men en viktig skillnad är att Södra gör allt vad man kan för att hålla priset uppe. Även om det blir svårt under en period med ett så stort utbud som nu. De privata företagen har en skyldighet mot sina ägare att köpa virket till så låg kostnad som möjligt.

  När det här skrivs vet vi inte vilket garantipris Södra kommer att ge. Vi får räkna med att det blir en rejäl sänkning i jämförelse med priserna före stormen. Men det är också en trygghet att veta att när det så småningom går att summera ekonomin kommer Södra att betala ut ett eventuellt överskott. Och då bör Södra också pröva möjligheten att ta något av det egna kapitalet.

  Knut Persson

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen