Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 7 juni 2019

  Skynda på övergången till ett fossilfritt jordbruk

  Vi är på väg mot det fossilfria samhället, men det går trögt i vissa sektorer. Det skriver ATL:s Tord Karlsson.

  Oljekriserna på 1970-talet skrämde svenskarna. Man tilläggsisolerade sina hus så till den grad att mögelsvamparna blev de nya inneboende.

  Men framför allt, man slängde ut den oljepanna som bara något decennium tidigare hade satts in för att ge billg och arbetsfri värme.

  Nu är ved, pellets, bergvärme och värmepumpar självklara alternativ till fossila bränslen för att värma hus och spannmålstorkar.

  Det har varit svårare att bryta fossildominansen när det gäller fordonsbränsle, inte bara i jord- och skogsbruk. Energimyndigheten har beräknat att det 2013 användes cirka 270 000 kubikmeter diesel i jordbruket.

  Sedan dess har omställningen till fossilfritt kommit igång och det är framför allt genom inblandning av syntetisk diesel, HVO. Det har visat sig vara ett lyckokast och en produkt som marknaden tar till sig, och som också kan användas i sin rena form. Som ATL skrev om den 4 juni har nu många traktormärken motorer godkända för HVO 100.

  På användarsidan är problemen därmed små. Problemet är utbudet. I Sverige har vi produktion av HVO från tallolja, men det räcker inte till på långa vägar. Däremot har Neste i Finland byggt upp en stor produktion baserad på flera olika restprodukter.

  Vi är tvingade att importera och betala med våra just nu ganska värdelösa kronor. Det hade varit bättre om vi hade haft produktionen i våra egna händer. Att det inte är så beror till rätt stor del på ständigt ändrade skatteregler och miljöbonussystem som har gjort företagen rådvilla inför framtiden. Miljösatsningarna har varit slumpartade och tillfälliga.

  Förhoppningsvis är den tiden över, många svenska projekt planeras för produktion av fossilfria bränslen. Om företagen litar på att reduktionsplikten fungerar kan de bli verklighet. Men nu är det brist och låginblandning i diesel prioriteras.

  För den lantbrukare som vill ställa om till fossilfritt är det är lätt att följa med i den takt som reduktionsplikten kommer att öka inslaget av biobränslen. Men för den som vill gå före och ställa om sin drift nu, som vi skriver om i artiklarna i detta nummer, finns inga subventioner utöver att HVO 100 är skattefri. Det kostar!

  I och med återbetalningen av dieselskatt till jord- och skogsbruk blir gapet ännu större. Den motiveras av att andra länder subventionerar jordbruk på detta sätt, och i ännu högre grad. Och så länge det är så bör den finnas kvar.

  Men en ny jordbrukspolitik får gärna innehålla en rejäl satsning på övergång till ett fossilfritt jordbruk. Kunde vi slänga ut oljepannorna kan vi släppa dieseln också.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen