Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 11 februari

  Skotrar kör över äganderätten

  Med tanke på den oreda i fråga om skoterkörning som råder i dag är det uppenbart att tydliga regler krävs, skriver ATL:s ledarskribent Greger Ekman.

  Terrängkörningsutredningens betänkande, Hållbar terrängkörning (SOU 2019:67), är intressant av flera anledningar. De rättsliga resonemangen om allemansrättens gränser är klargörande. Men mest intressant är hur utredningen försöker undvika en lagstiftning som innebär ett tydligt krav på att ha markägarens tillstånd för att köra på en fastighet.

  Fastän det tydligt framgår av rättsutredningen att det inte finns någon motoriserad allemansrätt och att det redan i dag krävs markägarens tillåtelse, förordar inte utredningen att detta ska framgå i en ny terrängkörningslag. Anledningen till detta är att en ny lag även i fortsättningen ska ”tillgodose huvudsakligen allmänna intressen”.

  Utredningens förslag undviker den centrala äganderättsfrågan. De många jord- och skogsbrukare som drabbats av skador till följd av terrängkörning har ett stort intresse av att det tydligt framgår i lag att de bestämmer om körning på sin mark. Ett ökande antal terrängfordon och snöskotrar och mer körning utanför skoterlederna ökar skadorna.

  I en enkätundersökning som LRF gjort bland lantbrukare uppgav var fjärde svarande att de drabbats av körskador. I en del områden i Norrland uppgav nästan varannan (45 procent) av dem som svarat på enkäten att de upplevt skador eller störningar till följd av terrängkörning.

  De som orsakat dessa skador har inte haft rätt att köra på marken. Många skoteråkare tror dock att det är tillåtet att köra på snötäckt mark så länge man inte förstör något.

  Dagens lagstiftning, i kombination med otydliga signaler från myndigheter om vad som gäller, har skapat den nuvarande situationen där allmänheten tror och tycker att skoteråkning är en del av allemansrätten. Terrängkörningsutredningen fortsätter på den inslagna vägen.

  Först konstateras att skoteråkning kräver fastighetsägares medgivande. Sedan landar utredningen i ställningstagandet att det är svårt att förena ortsbors möjlighet till fri snöskoterkörning med att i lagen kräva fastig­hetsägares medgivande. Men finns det ens någon ”fri skoterkörning” om det inte finns någon motoriserad allemansrätt?

  Vad som behövs är ett tydligt lagstadgande om vad som gäller. Med tanke på den oreda i fråga om skoterkörning som råder i dag är det uppenbart att tydliga regler krävs. Juridiskt borde det vara oproblematiskt att lägga till en eller ett par paragrafer i lämplig lag.

  Problemet är sannolikt politiskt. ­ Eftersom allmänheten vant sig vid vad utredningen kallar ”fri snö­skoterkörning” kommer det att vara svårt att definitivt lagstifta bort den. Att hålla fast vid den nuvarande otydliga ordningen, som inte klargör fastighetsägarnas rättigheter, lär inte skapa något missnöje bland skoteråkarna.

  Det är i så fall inte första gången äganderätten förbigås på grund av politiska hänsyn.

  LÄS OCKSÅ: Terrängkörning i fortsatt gråzonLÄS OCKSÅ: Här är de viktigaste punkterna i förslaget

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen