Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 20 augusti 2009

  Skogsägarna dubbelt drabbade

  "Jag är ganska ledsen och upprörd över att upptäcka att äganderätten inte är mycket värd i Sverige."

  Så säger Sven Gustafsson i Åsa i Halland i ATL den 18 augusti om följderna av den anlagda branden i hans skog.

  Sven Gustafsson och två andra skogsägare har fått sin skog brandskadad. Två av skogsägarna var på väg att avverka skog när en pyroman slog till. Följden blev att de sammanlagt 40 hektar skog som skadades plötsligt blev intressanta för miljövården eftersom vissa växt- och insektsarter gynnas av skogsbränder.

  Skogsstyrelsen satte stopp för den planerade avverkningen och skogen blev nyckelbiotop – på grund av en pyroman.
  Avverkningsstoppet överklagades men miljödomstolen avslog det. Den brandskadade skogen får inte röras.

  Det har brunnit på tio ställen i området. Ingen kan med hundraprocentig säkerhet säga att de är anlagda, men det är osannolikt att naturen skulle ha kunnat åstadkomma upprepade bränder där elden startat på flera ställen samtidigt.
  Sven Gustafsson, med förflutet i byggbranschen och med många kontakter med lokala byggnadsnämnder bakom sig, upplever att makthavare på olika nivåer försöker tänja på reglerna. Inrättandet av biotopskydd på 40 hektar ser han som ett tecken på detta. På Skogsstyrelsens sajt kan man läsa att biotopskyddade områden är i genomsnitt på 3,2 hektar, men att de kan vara upp till 20 hektar stora. Storleken på nyckelbiotop manövreras därmed upp av bestämmande tjänstemän.

  Om bränderna inte hade inträffat skulle Sven Gustafsson ha arbetat för att den högt belägna skogen på sikt skulle ha ersatts av bebyggelse. Tätorten breder ut sig, och nedanför berget ligger bra jordbruksmark. Den marken bör inte bebyggas, men på berget kan attraktiva tomter skapas.

  Pyromandåd har kullkastat alla planer och omintetgjort Sven Gustafssons och hans grannars rätt att bestämma över sin egendom. Att överklaga avverkningsstoppet till Miljööverdomstolen kan bli alltför dyrt för skogsägarna.

  Greenpeace har tagit sig rätten att inkräkta på andra människors utkomstmöjligheter genom att dumpa stenblock i Kattegatt – och får nästan bara beröm för sitt egenmäktiga förfarande. I Åsa blir en pyroman miljökämpe.
  Aktivisters och attentatmäns handlingar tycks vinna den allmänna opinionens gillande, och än värre, samhällets gillande som i fallet i Åsa. Är vi inte inne på en farlig väg?

  Lars Vernersson

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen