Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 16 november 2018

  Se vargen i ett europeiskt perspektiv

  Den växande vargstammen påverkar djuruppfödare runt om i Europa allt mer. De lägre krav på skydd och större möjlighet till kontroll av stammen som jordbrukets företrädare önskar får inget gehör i EU-kommissionen. De steg som tas är alltför små.

  ATL har tidigare i höst beskrivit vargpopulationens utveckling i Europa. Tillgänglig statistik visar på 15-20 000 vargar i Europa förutom Ryssland. Trenden är för vargen positiv, den ökar i nästan alla länder där den finns.

  Den är alltså inte på gränsen till utrotning. Naturvårdsunionen IUCN arbetar med fem olika hotnivåer som går från akut hotad via starkt hotad, sårbar och nära hotad till livskraftig. I Baltikum och Polen är den livskraftig, ingenstans är statusen sämre än sårbar.

  För den som vill ha vargar i Europa är det goda nyheter. Tyvärr kommer ambitionen att hålla en vargstam i konflikt med jordbruksintressen. Det argument man ofta hör i Sverige, att man i länder med större vana vid vargar har lärt sig hantera detta och att det inte finns problem, håller inte. Problemen finns i många länder.

  Inom EU-kommissionen finns ändå små tecken på att förståelsen för problemet ökar. Den beslutade nyligen att höja ersättningen till den som drabbas av angrepp från skyddade rovdjur från 80 procent av skadevärdet till 100 procent. Medlen ska komma från landsbygdsprogrammet.

  Vad det betyder i praktiken är ännu oklart men det är ändå en signal. Rovdjurspolitiken i EU måste i högre grad ta till vara jordbrukets intressen. Tyvärr är det nu tagna steget långt ifrån tillräckligt. Det som krävs är bland annat en översyn av Art och habitatdirektivet och att ge större möjligheter att reglera vargstammen.

  Trots behovet och trots att vargen blir ett allt större bekymmer i tunga EU-länder som Tyskland och Frankrike händer alltför lite. När EU-systemet är som sämst är det stillastående på grund av att jordbruks- och miljöintressen står emot varandra. Något som vi också kan känna igen i den svenska politiken.

  Efter många om och men fick vi i Sverige till en fungerande licensjakt på varg utan att den omintetgjordes av ständiga överklaganden. Tyvärr blir det trots stora vargproblem på sina håll ingen jakt i år på grund av att vargstammen bedöms minska.

  Vargangreppen slår särskilt mot den djuruppfödning som håller landskapet öppet och landsbygden levande i Europas vackraste bygder. Det är en gemensam angelägenhet för hela EU, från Medelhavet till Norrland.

  Därför vore det bra med ett helhetsperspektiv som ser att målet med en europeisk vargstam är uppnått och att jordbrukets och landsbygdens intresse nu måste väga tyngre.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen