Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 25 augusti 2005

  Sämre för minkarna utomlands

  Efter ett antal turer lägger regeringen nu ett förslag som i praktiken betyder att minkuppfödning förbjuds i Sverige.

  Större burar och högre krav på inredningen skulle minkuppfödarna kunna hantera, men kravet att minkarna ska ha tillgång till vatten att simma i är i praktiken omöjligt att uppfylla.

  Regeringen och samarbetspartierna är medvetna om att förslaget innebär dödsstöten för minknäringen och föreslår därför att den ska kompenseras ekonomiskt.

  I förbifarten noterar man att den engelska regeringens förslag att kompensera den mycket lilla engelska minkuppfödningen skulle betyda 1,1 miljarder kronor i Sverige. I regeringens promemoria använder man en modell för kompensationen som slutar på nära 600 miljoner kronor.

  Om förslaget genomförs och minkuppfödningen verkligen förbjuds kommer det att bli mycket diskussion om hur kompensationen ska beräknas. Men redan nu är det lätt att konstatera att minkuppfödningen inte är liten helt marginell näring, utan det handlar om betydande belopp som står på spel.

  Minkskinn är kanske inte världens nödvändigaste vara. Det finns andra naturliga eller syntetiska material som ger varma kläder. På samma sätt som det är helt rimligt att vara vegeterian och argumentera för det är det naturligtvis rimligt att inte använda päls och argumentera för en bojkott av pälsar.

  Eftersom jag aldrig besökt någon minkfarm har jag svårt att ha någon uppfattning om hur väl kraven på djurskydd är uppfyllda. Trots det är det lätt att se att regeringens hantering av frågan varken gagnar Sverige eller minkarna.

  Om vi för diskussionens skull godtar samarbetspartiernas bild att minkuppfödning är ett djurskyddsproblem hjälper det inte mycket att lägga ned produktionen med de högsta djurskyddskraven. Det betyder bara att produktionen ökar i länder med lägre krav. Vill man verkligen förbättra för minkarna ska frågan drivas i EU.

  Sannolikt pådriven av miljöpartiet är regeringen beredd att spendera upp mot en miljard för att lägga ned minkuppfödningen. Med så mycket pengar kan man få betydligt större förbättringar i djurskydd än en flytt av minkuppfödningen utomlands.

  Att det blir så tokigt beror antagligen på miljöpartiet.
  I deras värld där handeln mellan länderna är liten och varje land sköter sitt är det logiskt att ändra de svenska reglerna oavsett vad som händer utomlands. Men i den riktiga världen med en frenetisk handel mellan länderna betyder hårda regler i ett land bara att produktionen flyttar därifrån.

  Knut Persson

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen