Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 11 januari

  Hantera fjällnära skog hederligt

  Snart kommer domarna i de mål där ett antal ägare stämt staten för att få rätt till ersättning för förbudet att avverka i sin skog i det så kallade fjällnära området. Utfallet är intressant för de över 3 000 markägare som har skog där.

  Egentligen är det märkligt att det ens behöver beslutas om i domstol. Den grundlagsskyddade rätten till ersättning för det intrång som ett avverkningsförbud innebär borde vara självklar. De delar av den fjällnära skogen som man vill skydda av naturvårdsskäl kan göras till reservat och ersättas på det sätt som har varit praxis.

  Men det skulle bli dyrt för staten och många misstänker att en det är en av anledningarna till att markägarna genom en räcka händelser har hamnat i ett svårt underläge.

  Det började med Änokdomen 2015 som klargjorde att Naturskyddsföreningen som miljöorganisation hade rätt att överklaga ett beslut om avverkning av fjällnära skog. Sedan har för markägare olyckliga beslut följt slag i slag.

  Domen fick till följd att en större andel fick avslag på sin ansökan om att avverka. Fortfarande gällde dock att ersättning skulle utgå som kompensation för avverkningsförbudet.

  2016 kom så nästa steg. Ersättning skulle utgå om den tänkta avverkningen var en del av ”pågående markanvändning”, annars inte. Ett så luddigt begrepp öppnade för tolkningar, tolkningar som Skogsstyrelsen inte vill fatta beslut om utan har lämnat till domstol för prövning.

  Ju mer rationellt man har brukat sin skog desto lättare blir det att få tillstånd att avverka ytterligare. I den försiktigt brukade skogen blir det upp till markägaren att bevisa den pågående markanvändningen. Allt detta bidrar till att välskötta men sparsamt avverkade skogar riskerar att bli värdelösa.

  Markägarna har under dessa år utsatts för ett stort intrång i brukanderätten och lämnats vind för våg under lång tid. Så kan det inte fortsätta. Skog ska vara en långsiktigt säker investering. Det ska gå att överblicka värdet vid köp och försäljning. Skogen ska också räknas som en bra säkerhet om man vill ta upp lån. Svajiga beslut från myndigheter och politiker är ett hot mot detta.

  Det måste etableras en ny praxis som säkerställer markägarens rätt. Att tvinga dem till domstol för att få sin rätt är befängt. Naturskyddsföreningen får bidrag av staten för att anställa jurister. Någon motsvarande rätt har inte skogsägarna. Det är upp till dem själva, med viss hjälp från deras organisationer, att kämpa för sin rätt.

  Om Skogsstyrelsen anser att ett till avverkning anmält område ska skyddas får man besluta om reservat eller annan lösning som ger fullgod ersättning. Så enkelt borde det vara!

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen