Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 3 november

  Respektera medborgarnas känsla för rätt och fel

  Det enda som människan inte undkommer är döden och skatter. Det senare är föremål för minst lika mycket grubblerier som det förra. Många undrar till exempel: ”Vad f-n får jag för skattepengarna?”

  En närliggande fråga är om det är politiker eller skattebyråkrater som har mest fantasi när det gäller att dra in pengar till statskassan. Det finns en viss risk för att mänskligheten aldrig kommer att kunna hitta något tillfredsställande svar på dessa två frågor – lite som döden alltså.

  För hur tänkte Skatteverket när de ville påföra lantbrukare som äger fyrhjulingar via sina driftsbolag sanslöst hög förmånsbeskattning?

  Eftersom lantbrukarna i fråga kunde ha tillgång till fyrhjulingarna privat innebar det en förmån att jämföra med lön från aktiebolaget. I ett fall ansågs en fyrhjuling som köpts in för 81 000 kronor ha ett förmånsvärde på 180 000 kronor – baserat på kostnaden för att hyra en fyrhjuling. Det är svårt att tro något annat än att de som konstruerar en sådan argumentation gör det med uppsåt att försöka klämma åt företagare, även om förmånsvärdet senare kommit att minskas till en tiondel.

  Inom rättsfilosofin, som sysslar med de moraliska aspekterna på juridiken, är legitimitet ett centralt begrepp. Förenklat handlar det om hur bundna de som lyder under lagarna känner sig av lagarna. Uppenbart orättfärdiga lagar har låg legitimitet och att bryta mot dessa uppfattas inte som något riktigt brott, utan ses ibland mer som en motståndshandling.

  Rättshistorien är full av exempel på lagar och skatter som ansetts orättfärdiga och därmed mindre viktiga att efterleva. För ett samhälle är det skadligt om lagarna inte harmonierar med medborgarnas rättsuppfattning. Både lagstiftare och domstolar måste ta ansvar för att undvika att urholka det allmänna rättsmedvetandet.

  Att tillgången till sitt eget aktiebolags fyrhjuling skulle värderas högre än fyrhjulingens inköpspris skickar en signal till medborgarna om att deras strävan och företagsamhet är en kassako för staten.

  Det väcker samma känslor som den gamla fastighetsskatten, som av väldigt många uppfattades som ett sätt att plundra dem på pengar. När man trodde att faran var över har ett återinförande av fastighetsskatten återigen börjat diskuteras. Den fiskala klåfingrigheten måste få ett slut.

  Nu ligger ett mål hos Kammarrätten för avgörande som gäller en byggföretagare som dokumenterat inte har någon annan användning för fyrhjulingen än på byggen. Låt oss hoppas på en vettig utgång.

  Oaktat utgången finns det anledning att se över skattelagstiftningen och rensa ut denna typ av småaktigheter som gör att medborgarna känner sig som undersåtar. Allmänhetens rättsmedvetande måste respekteras i alla sammanhang.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen