Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 10 april 2018

  Politiken måste välja väg om skogen

  Sveriges politiker måste bestämma sig för hur de ser på framtidens skogsbruk, konstaterar ATL:s ledarskribent Hanna Maria Björklund.

  Det finns stor potential, både ekonomisk och miljömässig, i den svenska skogen. Men praxis gör att avverkningarna riskerar att minska. Det hänger inte ihop.

  När papperstidningarnas upplaga började krympa talades det om kris för pappersmassaindustrin. Det var en så etablerad del av affärsmodellen att många analytiker hade svårt att se hur branschen skulle kunna överleva utan de stora volymerna.

  Men tio, tjugo år senare kan vi konstatera att andra saker förändrades samtidigt. Digitaliseringen ledde till ökningen av e-handel, vilket i sin tur krävde mer kartonger och förpackningar. När Apples VD Tim Cook besökte Sverige valde han att hälsa på Iggesund pappersbruk som i många år har tillverkat Apples förpackningar.

  Branschen har förändrats men det svenska skogsbruket fortsätter att vara framgångsrikt.

  Det är en generell trend att den svenska skogen blir en allt viktigare del av miljöarbetet för att bli fria från användandet av fossil oljeråvara. Det gäller både till bränslen som driver våra fordon och industrier och vad gäller material som alternativ till oljebaserad plast.

  Innovationskraften är enorm i allt från kläder till cykelhjälmar och shoppingkassar gjorda på råvara från skogen.

  Sverige ligger bra till tack vare att vi har mycket av en resurs som blir allt viktigare i kampen mot fossila råvaror. En kamp som handlar både om vår planets hälsa och om ekonomisk tillväxt. Lönsamheten för branschen stiger när hela ekonomin ställer om till en högre grad av biomaterial.

  Det är en positiv utveckling och det vet våra politiker om, de uppmuntrar den gärna ute på diverse miljökonferenser. Men tyvärr är det mycket annat i deras agerande som motarbetar utvecklingen.

  Skogsägare har länge rapporterat om att det blir svårare och svårare att få tillstånd att bruka sin skog och att uttaget, avverkningen, riskerar minska.

  Det handlar inte om ett enskilt beslut utan om en rad olika juridiska predikat som gemensamt skapar en allt svårare situation. Allt från nya regler för fjällnära skog till den pågående nyckelbiotopsinventeringen och den miljöklassning som denna ligger till grund för. Skogsägare får inte heller ersättning i den grad de borde ha rätt till när de nekas avverkning.

  Det är väldigt märkligt att utvecklingen ser ut så här. Vi vet och är överens om att det största hotet är den globala uppvärmningen och att användandet av fossila bränslen och material bidrar till denna.

  Alltså måste vi försöka hitta andra alternativ. Dessa alternativ kan i sin tur påverka vissa andra faktorer negativt, exempelvis kan vindkraftverk vara negativa för sjöfåglar.

  Men någonstans måste vi kunna välja. Det går inte att verka för ökad användning av biobränslen samtidigt som vi avverkar mindre skog. Svenska politiker måste sluta prata med kluven tunga om skogen.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen