Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 8 december 2020

  Pandemin hotar yrkestrafiken

  På grund av pandemin riskerar den svenska yrkestrafiken att stanna av när inga tillstånd kan förlängas. Det visar på sårbarheten i reglerade system.

  Årets pandemi har lett till en rad oväntade konsekvenser och en av dem är att Sverige snart riskerar att bli flera tusen yrkeschaufförer kort. Bakgrunden är att vi 2015 och 2016 införde EU-kravet på yrkeskompetensbevis, YKB, för gods- och persontransport.

  Det är en fråga som varit uppe till debatt i EU från dag ett. Många länder har precis som Sverige varit missnöjda med konkurrensen från länder med lägre löner på transportsidan. YKB var ett svar på denna diskussion och ett försök att göra marknaden mer reglerad och kontrollerad.

  Saken är bara den att dessa YKB gäller i fem år och eftersom de infördes just 2015 och 2016 så kommer ett stort antal att bli ogiltiga i år och tidigt nästa år. För att få sitt bevis förlängt måste man löpande närvara på en viss typ av utbildning och när vi då drabbas av en pandemi blir dessa utbildningar plötsligt svåra att genomföra.

  Under 2020 har regeringen på eget bevåg infört en särskild lag som förlängt nuvarande YKB med sex månader men tidsfristen har löpt ut och nu ligger det på EU:s bord att bestämma hur de ska kunna göra om den nuvarande lagen för att hantera situationen.

  Flera svenska branscher har redan larmat. Transporter är en del av varje företag men vissa är ju mer känsliga än andra. Bussföretag har gått ut och sagt att de snart kommer att få en kraftig minskning av antalet behöriga chaufförer.

  Åkerier har ett jätteproblem. Men även enskilda näringar som inbegriper mycket transporter, som skogsindustrin, står inför en annalkande kris om de inte får tag på bilar som kan köra deras råvaror.

  Pandemin är en extraordinär händelse och det hade varit omöjligt att på förhand veta vilka konsekvenser en sådan skulle komma att få. Men det nuvarande strulet med YKB visar ändå på något allmängiltigt. Ju mer reglerat något är, desto känsligare är det för kriser.

  Hade det inte funnits en lag från EU som reglerat en viss typ av utbildning som alla yrkeschaufförer i Sverige behöver gå vart femte år skulle inte heller hela vårt logistiksystem ha riskerat att kollapsa för att dessa utbildningar inte kan hållas.

  I dagens avancerade samhälle behövs det givetvis regleringar och standarder men varje system kommer med för- och nackdelar och det är uppenbart att ju mer regleringar, desto känsligare blir systemet för störningar.

  Det vore förödande om den svenska transportsektorn stod still bara för att det just nu är svårt att hålla en viss kurs. Pandemin är en unik situation och kommer att kräva speciallösningar. Här måste politikerna bara kliva in och förlänga de särskilda tillstånden.

  Men de bör också ta lärdom av situationen och fundera på om det till nästa gång inte är möjligt att se över formen för YKB genom att exempelvis införa en möjlighet att genomföra kursen digitalt. För att göra den mindre sårbar för framtida kriser.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen