Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 18 oktober 2017

  Oroande intrång i äganderätten

  300 000 enskilda skogsägare har anledning att oroa sig. För ingen vet vem som kommer att råka illa ut med ett överklagande av sin avverkning. Det skriver ATL:s ledarskribent Tord Karlsson.

  Till slut kom den, utredningen Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen. Det förslag som skapar mest ångest och osäkerhet är möjligheten för miljöorganisationer att överklaga Skogsstyrelsens beslut om avverkningar.

  Argumentet är att Århuskonventionen, som Sverige har undertecknat, ska ge allmänheten tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Utredaren har då bedömt att skogsavverkning är en miljöfråga och att allmänheten utgörs av miljöorganisationer.

  Normalt kan beslut överklagas av den som berörs. Men inte i detta fall, med allmänheten som alibi sopas det argumentet bort.

  Dessutom slår utredaren fast att en miljöorganisations rätt att överklaga inte strider mot äganderätten. Det kan man ha en annan syn på, vem vill ha en diffus allmänhets mer eller mindre mystiska företrädare som talesperson? Dessutom med åsikter som förmodligen är motsatta ens egna. Det är ett angrepp på den personliga integriteten. Är det då inte också ett angrepp på äganderätten?

  Man kan också undra vem som kommer att få rätten att vara miljöorganisation. Ett oroväckande exempel på miljöopinion är den aktion som Greenpeace nu genomför i Östrand där man blockerar virkestransporterna och kräver avverkningsstopp över stora områden. Det är inte ett seriöst sätt att arbeta på.

  Miljöorganisationers kamp och kampanj är ofta riktad mot de stora skogsbolagen. De betraktas som huvudmotståndare, snarare än familjeskogsbruket.

  Det hjälper föga när över 300 000 enskilda skogsägare har anledning att oroa sig. För ingen vet vem som kommer att råka illa ut med ett överklagande av sin avverkning. Den osäkerheten påverkar hur man ser på sin skog och rädslan för problem förtar glädjen över att äga skog.

  Parollen har hittills varit ”Frihet under ansvar” och det har fungerat väl med skogsägare som tar ansvar för både produktion och miljöhänsyn. Nu befinner vi oss i ett osäkert läge.

  Utredningen ger ändå den så kallade allmänheten begränsade möjligheter att överklaga. Det finns också de som anser att det är en halvmesyr och att miljöorganisationerna ska ges betydligt större mandat.

  Det finns också en osäkerhet om vad som kommer att betraktas som miljöorganisation om förslaget förverkligas. Regeringen vill vidga begreppet. Ett skrämmande exempel kan hämtas från ett annat område. I ett jaktärende vid Förvaltningsrätten i Luleå fick facebookgrupperna Ja till varg och Bevara våra lodjur rätt att överklaga domstolens beslut. Om det är framtiden är vi illa ute.

  När utredningen går på remiss blir det säkert en livlig diskussion. Det finns all anledning att hårdbevaka utredningens öde ur ett skogsägarperspektiv.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Till toppen