Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 21 januari

  Orimlig avgift för virkesupplag

  Det borde egentligen inte förvåna att Trafikverket från och med den 1 januari i år tar 2 900 kronor för att handlägga en ansökan om att lägga upp virke vid väg. Även myndigheter har anledning att se över sina intäkter. Däremot retar ytterligare anmälnings- och kontrollavgifter gallfeber på dem som ska betala – i många fall för ingenting, skriver ATL:s Greger Ekman.

  I fråga om ansökningsavgiften för virkesupplag har skogsägaren eller bolaget som avverkar verkligen ­anledning att fråga sig vad de får för pengarna. Det är knappast troligt att varje ansökan om tillstånd ­enligt Väglagens regler kommer att prövas. I och med att de som har ­anledning att lägga upp virke efter väg känner till reglerna som gäller för säkra upplag är det inte troligt att Trafikverket ser någon praktisk nytta med att överbyråkratisera tillståndsproceduren.

  Sannolikt kommer de som betalar in 2 900 kronor för tillståndsprövning av ett virkesupplag inte att prövas mer noggrant än tidigare när det inte kostade något att få tillstånd. Om ambitionen är att skärpa kraven och kanske även tillsynen – något avgiften onekligen förespeglar – bör Trafikverket fundera på om den extra byråkratin är värd besväret.

  Det verkar inte som om illa placerade virkesupplag är ett stort trafiksäkerhetsproblem. Om så hade varit fallet hade vi kunnat läsa mer om det i lantbrukspressen. Olämpliga eller rent av farliga virkesupplag ska naturligtvis inte förekomma. Men de var knappast tillståndsgivna när tillståndsansökan var avgiftsfri.

  Dagens avgift lär inte lösa problemet med oansvariga individer. I stället belastas nu i princip varje avverkning med en minuspost på 2 900 kronor, något som slår hårt mot små avverkningar av självverksamma skogsägare.

  Det är rimligt att man inte får lägga upp virke hur som helst. Därför har vi lagstiftning, och på Trafikverkets webbplats finns en informativ broschyr om upplag av virke som man kan ladda ner. Vad som är orimligt är myndigheternas jakt på avgifter, som på allvar väcker antipatier mot dem. Av många reaktioner att döma är en trolig konsekvens av avgiftshöjningen att Trafikverket kommer att träffa på betydligt mer motsträviga markägare nu.

  Trafikverkets senaste blindskär är inget unikt. Företagare drabbas även av andra krångliga regelverk med tillhörande kontroller och ­avgifter. Till det kommer en hel del godtycke i avgifternas storlek – det kan skilja tusentals kronor mellan grannkommuners taxor för samma miljötillsyn.

  Vad får man då som företagare för pengarna man skickar in i det ”tillsynsindustriella komplexet”? Det är en fråga alla myndigheter är skyldiga att ta på största allvar. Trafikverket kan börja med att tänka om i fråga om virkesupplagen. Landets företagare är inte bankomater för byråkrater.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen