Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 19 januari 2018

  Onödigt många hinder för biogasen

  Det finns framtidstro i biogasbranschen. Igen. Men både regeringen och Jordbruksverket har frågor att behandla så att biogasen kan lyfta.

  I dagens ATL kan man läsa om Hagelsrums gård som nu satsar hårt på att bygga ut sin biogasanläggning. Det är ett tecken på att det åter finns framtidstro i biogasbranschen.

  Ett höjt gödselgasstöd och nya investeringsstöd från Klimatklivet gör satsningar möjliga. Och det är bra. På senare år har kommunernas deponier stått för tillväxten i biogasproduktionen och lantbruket har undrat vart marknaden för gårdsbiogas ska ta vägen.

  Och undra kan man alltjämt. Det som sticker mest i ögonen är den skeva konkurrens som svensk biogasproduktion utsätts för från Danmark. Danska anläggningar får ett produktionsstöd medan svenska anläggningar stöds genom ett prisstöd. Danskarna kan genom att sälja gasen till Sverige lägga samman dessa stöd och därmed konkurrera ut svenska anläggningar.

  Ett annat problem är den nya och plötsliga tolkning som Jordbruksverket gör av bestämmelserna för gödselgasstödet där endast småskaliga anläggningar kommer i fråga. Det hindrar byggda anläggningar från att optimera driften och det hindrar samverkan och stordriftsfördelar. Så bra är inte kalkylen att den tål detta, och framför allt måste reglerna vara förutsägbara och konsekventa.

  Biogas är ett relativt enkelt sätt att få ut mer nytta av en befintlig resurs som gödsel. Energi som fordonsbränsle, el eller värme och dessutom en rötrest som är ett utmärkt gödselmedel.

  Det behövs en säker avsättning och även här finns ytterligare ett hot mot biogasen. Det har varit en bra lösning för stadsbussar att köra på biogas i stället för diesel i städerna. Bättre luft har blivit resultatet.

  Tyvärr för biogasens del har intresset för eldrift ökat. Det är också ett bra drivmedel i städerna men här önskar man att kommuner i lantbrukstäta områden ser längre än näsan räcker och ser biogas från gödsel som en resurs som kan utnyttjas. Eldrivna bussar passar bättre någon annanstans.

  För lönsamhet behöver också processtekniken utvecklas och man önskar för biogasproduktionens del en lika snabb teknisk utveckling som vindkraften har haft. Där har investeringskostnaden minskat betydligt.

  Att på smartare sätt utnyttja energin ingår också i framtidens biogassatsningar och att samverka på nya sätt. Att i växthus ta till vara värmen och producera grönsaker är ett exempel på en elegant förädling. Det kan ju skötas av ett annat företag om man som lantbrukare inte vill splittra sig på flera verksamheter.

  För att biogasen ska puttra på och vara ett intressant investeringsobjekt kräver det att alla dessa bitar faller på plats. Bättre teknik, smartare kombinationer som utnyttjar gas och rötrester på bästa sätt och en intresserad marknad.

  Men först och främst, regeringen måste fixa den orättvisa konkurrensen från den danska biogasen och Jordbruksverket bör se över gödselgasreglerna. Så kan biogasen lyfta.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen