Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 22 september 2005

  Några glädjeämnen i budgeten

  I den nyss framlagda statsbudgeten står jobben i centrum, av förklarliga skäl. Finansministern håller fanan högt: nu är det slut på krisåren, här kommer en budget för reformer, utan åtstramningar och skattehöjningar.

  Oppositionen har inte varit sen att påpeka att reformerna betalas med lånade pengar. Men det finns några saker som jord- och skogsbruket kan glädjas åt.

  På energiområdet kan man notera att vägen till de alternativa drivmedlen får allt rakare sträckning. Så kallade koldioxidneutrala drivmedel ska ges "konkurrenskraftiga skattevillkor" även efter 2008 då dagens strategi på området utlöper. Fem år till med dagens regler blir det, och en utredning ska tillsättas med uppdraget att föreslå hur alternativa drivmedel långsiktigt ska främjas efter 2013.

  Detta torde göra att planerna på exempelvis en ny etanolfabrik får en än fastare grund. Men fler beslut måste till, kryphålet i gränsskyddet som gör att importerad etanol klarar sig med lägre tull om den blandas med bensin måste tätas.

  Sänkningen av förmånsvärdet för miljöbilar förlängs också med tre år, och dessutom blir det förmånligare att köra på biogas än med annan gas.

  Inte bra är däremot slopandet av subventioneringen via elcertifikathandeln av småskalig vattenkraft. Detta är egentligen ingen budgetfråga eftersom pengarna inte kommer från staten utan från elkonsumenterna men miljöpartiet har i samband med förhandlingarna fått igenom ett stopp från 2010.

  Det finns 1 700 små vattenkraftverk och de svarar för 1,7 TWh per år, eller runt 1 procent av elproduktionen. De går miste om cirka 350 miljoner kronor om de undantas från elcertifikatshandeln. Det innebär också en trist signal till dem som funderar på att sätta i gång några av de små vattenkraftverk som i dag står stilla. Över 2 000 sådana finns det, och de skulle kunna ge ett tillskott om 2,5 TWh.

  Enligt miljöpartiet står eltillskottet inte i proportion till ingreppet i naturen, och partiet vill satsa på effektivare användning av el i stället för att jaga mer produktion.

  Å andra sidan: småskalig vattenkraft ökar inte växthusgaserna, och dessutom minskar sårbarheten i elförsörjningen. Nog vore det bättre att låta subventionen bestå till gagn för den enskilde landsbygdsföretagaren som strävar efter fler ben att stå på.

  Avslutningsvis några ord om staten och stormen: återplanteringsstödet uppgår enligt budgeten till 450 miljoner kronor på tre år. Mindre än Skogsstyrelsens förslag, men LRF Skogsägarna ger ändå nivån med tvekan godkänt. Landets viktigaste näring förtjänar att behandlas bättre än så.

  Lars Vernersson

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen