Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 21 september 2018

  Misslyckad landsbygdspolitik har bäddat för missnöjet

  Läktarpartiernas valframgångar en varning att ta på allvar, anser ATL:s ledarskribent Tord Karlsson.

  Som väntat intar den svenska regeringen inte någon bondekramande position när riktlinjerna för EU:s nya långtidsbudget ska läggas upp. EU- och handelsminister Ann Linde räknar utgifter och inte livsmedelsproduktion, krisberedskap och landsbygdsutveckling.

  Ersättningarna till jordbruket bör bantas, anser regeringen. Mest illa omtyckt är gårdsstödet, en inställning som regeringen delar med Vänsterpartiet och Liberalerna. Medel bör styras över från gårdsstödet till miljöersättningar och dylikt.

  Nu tycks man få tillfälle att studera hur det kan fungera i ett fullskaleexperiment. När det brittiska regeringen presenterar sitt förslag till en jordbrukspolitik utanför EU är inriktningen just denna.

  Gårdsstödet ska fasas ut över en nioårsperiod och lantbruket ska betalas för nyttan att producera renare luft och vatten, friskare jord, högre djurvälfärd och bättre tillgång för det rörliga friluftslivet.

  Men det nämns ingenting i de framtida målen om behovet av självförsörjning eller jordbruket som bas för ekonomin på landsbygden. Företrädare för National Farmers Union, det brittiska bondefacket, rasar och understryker att nationen har långt kvar till självförsörjning.

  Har britterna alldeles glömt andra världskriget? Som öfolk borde de tänka på sin livsmedelsförsörjning. Månne Sir Winston Churchill roterar i sin grav?

  Landsbygden som en park för stadsbefolkningens förströelse är ingen ovanlig tankefigur. Den förekommer även i Sverige. Under tiden växer missnöjet på landsbygden, av förståeliga skäl.

  Sämre postservice, lång väntan på bredband, nedmonterad sjukvård och små kommuner som har svårt att klara skola och hemtjänst är bilder ur verkligheten.

  Det avgående kommunalrådet i Haparanda, Peter Waara (S), menar att en förklaring till Socialdemokraternas tillbakagång och Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas framgång är att regeringens landsbygdspolitik innehöll för lite och kom för sent. Det är ett intressant konstaterande från en partikamrat i landsbygdsministerns hemkommun!

  Och försyndelserna har pågått länge, regeringar långt före den sittande har ett stort ansvar.

  Utgången av valet borde leda till förnyelse för landsbygds- och jordbrukspolitiken. Framgången för läktarpartierna till höger och vänster, som har stått vid sidan och aldrig har behövt ta ansvar, är en varning att ta på stort allvar.

  Se på Norge! Vårt grannland hyllas för att arbeta aktivt för att hålla landsbygden levande med olika politiska insatser. Det kan vi ta efter, genomföra en aktiv fördelningspolitik mellan kommuner och att underlätta företagande genom stöd och lättnader.

  Det betyder inte att det är lätt. Urbaniseringstrenden är global och det påverkar även Norge. Men de har mycket roligare när de försöker mota den. Det borde vi också göra.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen