Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 16 oktober 2018

  Lyft fram ett positivt jordbruk i klimatdebatten

  Jordbrukets företrädare borde gå på offensiven och tala om allt bra som jordbruket har gjort för att minska utsläppen.

  Efter den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC, uppmärksammades och hyllades den svenska stålindustrin för sin ambition att producera stål utan kol. Det vore en oerhört stor bedrift om det lyckas. Men man ska hålla i minnet att det inte ens finns en pilotanläggning ännu. Men industrins PR-maskineri fungerar väl.

  På samma sätt borde jordbrukets företrädare gå mer på offensiven och tala om allt bra som jordbruket har gjort och vad som kan göras för att minska utsläppen av växthusgaser. Att låta diskussionen fastna i idisslarnas utsläpp av metan leder inte framåt.

  Det är sant att biologiska processer står för den överväldigande delen av jordbrukets klimatpåverkan – utsläpp från idisslarnas matsmältning och stallgödseln samt avgång av lustgas från odlingen.

  Krävs investeringar

  Effektiv produktion, hög avkastning och omsorgsfull hantering av stallgödsel och mineralgödsel är bästa sättet att minska denna påverkan. Att som en del tycker, inte föda upp djur och inte odla, är som alla förstår inte någon lösning så länge vi vill äta.

  Förutom att trimma produktion och minska elförbrukning och bränsleåtgång på gården är övergång till fossilfritt bränsle en given klimatåtgärd. Här behövs investeringar i svensk produktion av HVO. Ständigt ändrade villkor har bromsat dessa satsningar och gör så fortfarande.

  För övrigt ligger jordbrukets stora chans i att göra positiva bidrag. Att binda kol i marken är positivt, inte bara för klimatet utan också för odlingen. Satsning på mer conservation agriculture som medvetet arbetar för högre mullhalt framhålls också av IPCC som en viktig åtgärd. Det håller många odlare med om och tekniken utvecklas och sprids snabbt.

  Krävs politiska beslut

  Ännu mer finns att göra på energisidan. På många sätt kan jordbruket bidra och gör det redan. Allt fler tak täcks av solpaneler, det är en lysande idé. Vindkraft kan växa igen om det blir investeringsläge.

  Biogas på gödsel och restprodukter är också en mycket bra idé men här står svenska regeltolkningar och utformningen av stödsystemen i vägen. Dansk biogas flödar in i Sverige och svensk biogas lägger ner. Det är inte klimatsmart och inte vettigt på något sätt, detta måste politiken lösa snabbt.

  Att gödselindustrin fortfarande 2018 enbart använder fossil energi för att framställa mineralgödsel är mycket omodernt och märkligt. Tänk om Yara med flera kunde gå ut och deklarera en vilja till omställning med samma kraft som svensk stålindustri.

  Det finns stora möjligheter att utveckla ett jordbruk som minskar sin egen klimatpåverkan och dessutom bidrar positivt. En del kan lantbrukaren göra själv, annat kräver politiska beslut eller en innovativ industri.

  Stålindustrin är bara att gratulera om de lyckas med sitt kolfria projekt. Vi kommer att få höra mycket om det. Men det moderna jordbrukets insatser är också värda att lyfta fram.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen