Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 25 maj 2017

  LRF måste ta avstånd från Nya Komet

  "Frivillighet från markägarens sida är en förutsättning för att värna skyddsvärda miljöer i skogen. Nya Kometprogrammet fungerar tyvärr inte så", skriver Sofia Karlsson, LRF Västra Götaland.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  LRF Västra Götaland yrkar i en motion till årets riksförbundsstämma att LRF tar avstånd från det arbete som just nu pågår under namnet Nya Komet, detta med anledning av vår bild hur arbetet med formellt skydd av skogsmark i reservat och biotopskydd ska utvecklas.

  Anledningen till att vi tycker frågan är så viktig har sin grund i vår syn på den enskilde medlemmen. Vi har redan sett i ett av försöksområdena, Dalsland, hur en områdesskyddsprocess som startat på markägares initiativ har slutförts med tvång.

  Vi anser inte att LRF kan välsigna, eller ens medverka i informationen kring, ett arbetssätt som rymmer risken att en medlem som självmant initierar en diskussion med myndigheterna om områdesskydd av sin mark i slutändan hamnar i en situation där frivilligheten övergår i tvång.

  Nya Komet är den väg politiken anvisade för att fortsätta det arbete som pågick som ett försök i fem områden i landet åren 2010–2014. Försöket hade en finsk förlaga och utgick från verklig och total frihet i arbetet med formellt skydd av skogar.

  Den nu inslagna vägen är en förvanskning av grundtanken som innebär att myndigheterna får jobba med två parallella system, ett där de vill stimulera markägare att frivilligt initiera områdesskydd och ett där de på sedvanligt sätt själva tar initiativet med medföljande hot om att lagstiftningen ger myndigheterna i det närmaste fritt spelrum att tvinga sig fram.

  Bristerna med den nu inslagna vägen torde vara uppenbara för var och en – frihet i skyddsarbetet i skogen kan inte mätas i procent. Det kan inte finnas frihet till 30 procent, antingen har man den eller så har man den inte! Det är först när arbetet, med mycket få och väl avgränsade undantag, har en grund i frivillighet och markägarens egna initiativ som vi alls kan prata om frivillighet.

  Riksförbundsstyrelsen vill, till vår förvåning, avslå vårt yrkande. De uppger att de delar vår ambition om vart vi slutligen ska landa men vi upplever att de tror att vi kan ta oss dit steg för steg och att vi därför bör ”spela med” i den utveckling som nu sker. LRF Västra Götaland delar inte den uppfattningen.

  Sofia Karlsson, Ordförande LRF Västra Götaland

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen