Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 28 februari 2017

  Ljus framtid för ekologisk odling

  I dessa dagar ska man vara ekoodlare. Efterfrågan på ekologiska produkter ökar starkt och priserna följer efter. Kött, ägg och mjölk har lett utvecklingen men nu märks också en markant ökning av efterfrågan på spannmål. Det är nog få konventionella odlare som inte tagit fram miniräknaren.

  Med nuvarande priser är kalkylen för den ekologiska odlingen bra mycket bättre än för den konventionella som ATL uppmärksammade i tisdags. Det är i princip dubbla priset per kilo spannmål. Dessutom vill regeringen uppmuntra ekologisk odling och har nyligen satt ett mål om 30 procent ekologisk odlingsareal till år 2030.

  Vad politiker tycker och vill spelar dock mindre roll. I slutänden är det marknaden som styr och alla i hela livsmedelsnäringen ska ju leva på slutkonsumentens pengar. Och nu vill konsumenterna ha ekomärkta varor och de verkar dessutom vara beredda att betala extra för det. Signalen från marknaden är tydlig.

  Enligt den oberoende informatören om ekomarknaden, Ekowebs, beräkningar ökade försäljningen av ekolivsmedel med 18 procent under förra året. Lantmännen vill möta efterfrågan och ska fördubbla invägningen av ekoodlat till år 2020.

  Ansökningarna till omställningsstöd ökar, i fjol ökade den sökta arealen med hela 140 procent. Efterfrågan växer snabbare än vad odlingen kan leverera och ett importbehov av ekologisk spannmål finns. Ironiskt nog kan konsumenternas vilja att välja miljövänligt leda till att spannmål importeras.

  Men även om kalkylerna för ekoodlingen för tillfället ser fantastiska ut så är den ekologiska hektarskörden betydligt lägre än den konventionella. Så länge de globala konventionella spannmålsskördarna är goda kommer detta inte att spela någon roll. Men om det blir rejält höjda världsmarknadspriser på spannmål så kommer priserna för ekologiskt och konventionellt att närma sig varandra.

  Globalt sett minskar inte livsmedelskonsumtionen. Vid en allvarlig bristsituation skulle de lägre ekoskördarna och följaktligen lägre total skörd kunna få konsekvenser för folkförsörjningen.

  Men så länge inget drastiskt händer på spannmålsmarknaden ser framtiden onekligen ljus ut för ekoodlingen. Vill man som producent öka sin lönsamhet gör man klokt i att söka sig dit pengarna finns. Om fler konsumenter vill göra så kallade medvetna val så är det bättre att svenska lantbrukare ger dem den möjligheten än att efterfrågan tillgodoses genom ökad import.

  Det är inte givet att ekologiskt alltid är att föredra även om marknadsföringen av ekologiska mervärden fallit väl ut. Utan konventionell högprecisionsodling hade världens spannmålslager knappast varit så välfyllda. Det finns en del att säga i debatten om miljökonsekvenserna av ekologisk och konventionell odling. Men den debatten är uppenbart redan avgjord för allt fler konsumenter.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen