Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 11 oktober 2019

  Lindra vildsvinsplågan utan statlig jakt

  Äntligen lyfts vildsvinsfrågan på flera håll. Livsmedelsverket har kommit med en rad konstruktiva förslag för att öka intresset för vildsvinskött hos konsumenten och också göra det mer attraktivt för jägarna att jaga, skriver ATLs Tord Karlsson.

  Snabbmatskedjorna och köken i den offentliga sektorn ska uppmuntras att använda vildsvinskött. Jägare ska kunna sälja viss mängd kött på egen hand. Subventioner av de nödvändiga trikintesterna samt en premie till jägarna är en del av förslagen. Det är bra.

  Jakten måste öka rejält. Samhällskostnaderna för den snabbt växande vildsvinsstammen förskräcker. Lantbrukets kostnader beräknades för ett antal år sedan till en miljard kronor per år. Trafikolyckor med vildsvin ökar, i fjol skedde närmare 7 000 kollisioner. Hotet om den afrikanska svinpesten har gett vildsvinsfrågan ännu större tyngd, och det med all rätt.

  Även politiskt börjar det röra på sig. Kristdemokraterna föreslår i sin skuggbudget ett antal åtgärder för att stimulera jakten och försäljningen, hela 300 miljoner över tre år avsätts.

  Naturvårdsverket lägger i sin reviderade förvaltningsplan för vildsvin förslag för att få en effektivare jakt och begränsning av den omtvistade utfodringen. Mer kontroversiellt är att man också lyfter möjligheten med tvångsjakt, det vill säga att länsstyrelsen lejer in jägare som tar hand om jakten där skadorna är stora och ingenting händer.

  Det är ett stort ingrepp i rätten att råda över sin mark och sitt vilt. Normalt går LRF i taket när det trampas på äganderätten. Inför Naturvårdsverkets förslag är det mer hummande protester.

  Det kan bero på probleminsikt för att det nödvändiga samarbetet i viltfrågorna har havererat. Lokalt har tanken på statlig jakt stöd även inom LRF. Almundsryd ligger i sydöstra Småland och är hårt drabbat av vildsvin. Nästan hela åkerarealen är angripen. Spannmål odlas inte, mjölkproduktionen är borta och vallarna bökas upp.

  LRFs lokalavdelning i Almundsryd skrev i våras en motion där de yrkade på att länsstyrelsen anställer professionella jägare och att det införs skottpengar på grisarna. På riksförbundsstämman fick idén om statliga jägare inget gehör. Med tanke på det ingrepp det skulle vara i äganderätten vill man inte ta i frågan. Däremot borde man, enligt stämman, utreda skottpengar på försök, även om det egentligen inte ansågs vara någon bra idé.

  Pressen borde vara stor på markägare och jaktintressen att samverka för att lösa knuten där vildsvinsstammen har vuxit ohämmat. Att hamna under förmyndarskap under staten är underbetyg för viltförvaltningen. Landsbygdsbor får normalt beröm för sin förmåga att lösa kriser som bränder och olyckor. Vildsvinsplågan är en sådan.

  Se det som en generalrepetition. Om den afrikanska svinpesten sprids bland vildsvin blir det oerhört bråttom att totalutrota stammen i ett givet område. Då måste jakten fungera.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen