Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 14 november 2005

  Låt marknadsekonomin råda

  På en fri marknad blir det normalt inte brist på en vara. Finns det fler köpare än säljare stiger priset tills en jämnvikt nås.

  Varubrist är något som vi förknippar med kommunismens planekonomi. Betyder det då att priset på smågrisar sätts med planekonomiska metoder eftersom vi ganska länge har haft brist på smågrisar? Ja, metoden liknar definitivt mer planekonomi än marknadsekonomi. När Swedish Meats förklarar prissättningen på sin hemsida behöver man en lång text och en tabell med 36 rader över priset på olika kostnadsposter, och likväl tror jag inte att någon i grunden förstår hur priset kom till.

  Men i princip är det priset på slaktsvin som styr priset på smågrisarna. När slaktsvinsproducenterna får bra betalt för sina grisar får även smågrisuppfödarna bättre betalt. Och det låter ju rimligt.

  Problemet är att det framräknade smågrispriset förvånansvärt ofta avviker från marknadspriset. Vissa perioder har vi haft konstanta överskott på smågrisar, för att något råda bot på obalansen har priset då sänkts genom ett marknadsavdrag. I dag är det nog många smågrisproducenter som undrar varför ett underskott inte ger ett marknadstillägg.

  Fördelen med den matematiska modellen är att det blir förhållandevis små svängningar i priset. Det kan kännas tryggt både för säljaren och för köparen att veta att priset är en rimlig del av slaktsvinspriset.

  Men varför inte använda det bästa från de båda systemen? Låt de säljare och köpare som vill teckna avtal där priset bestäms med dagens modell. Naturligtvis måste det vara avtal som är bindande under en tid framåt, kanske är ett år en lämplig tid.

  Smågrisar utan avtal betalas med marknadspris där priset går upp och ner beroende på hur många säljare och köpare det finns.
  Blir priset högt kommer en del att avstå från att köpa smågrisar, blir priset lågt kan en del som funderar på att sluta köra en omgång till.

  Både för säljare och köpare kan det vara en klok strategi att teckna kontrakt på en del av grisarna och låta en del gå via spot-marknaden. Brist eller överskott leder till problem som inte behövs på en fri marknad. Det är bättre att några tar det medvetna beslutet att avstå från att köpa eftersom priset är för högt än att alla köpare får vänta på att få sina djur.

  Knut Persson

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen