Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 19 oktober 2018

  Låt inte bredbandsbygget tappa farten

  Landsbygden kommer inte att få sin fiber som utlovat. 2016 lovade regeringen att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband, 100 Mbit per sekund, 2020. Fem år senare ska hela Sverige ha snabbt bredband.

  När Post- och telestyrelsen i våras gjorde sin årliga utvärdering av bredbandsutbyggnaden konstaterade man att målet 2020 inte kommer att nås. Man räknar med att 87–90 procent då kommer att ha det bredband som 95 procent borde ha haft. Det är ett problem och det blir ännu tydligare av att man skriver ned prognosen jämfört med vad man trodde ett år tidigare.

  Det har gått grus i maskineriet. Den tidigare stora bredbandsaktören Telia har dragit ner på sin investeringstakt. Det gäller även IP Only. Aktörerna har upptäckt att det är krångligare att anlägga fiber på landsbygden än i stan. Det kan också besvikna kunder och markägare vittna om.

  Företag vittnar om problem

  Båda företagen uppger som det tyngsta skälet till avmattningen är långa handläggningstider för olika tillstånd, inte minst då Trafikverket är inblandat. Att målen inte nås är särskilt allvarligt eftersom det samtidigt pågår en nedsläckning av kopparnätet. Företagare vittnar om stora problem när kopparnätet har lagts ned och mobila lösningar inte fungerar.

  I utredningen om landsbygdens framtid som kom 2017 och heter ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd” konstaterade man att en snabb bredbandsuppkoppling är viktig för företagandet och så att hela Sverige ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter.

  Trafikverket största hindret

  Genom mycket stora ideella insatser har fiberföreningar planlagt och genomfört grävningar och dragningar av fiber och kommit mycket långt. Det har inte varit enkelt. Det har ändå varit lättare än det som återstår för att nå målet. Då får det inte stanna upp nu.

  Post- och telestyrelsen konstaterar att det förmodligen främsta hindret för en snabb utbyggnad i glesbygden är att Trafikverket är alltför restriktivt med hur man kan använda det statliga vägnätet för dragning av fiber. Specifika krav som inte matchar behovet står i vägen för de enklaste och billigaste lösningarna.

  Nya regeringen måste sätta in åtgärder

  Den anmärkningen fick bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson att ge Trafikverket i uppdrag att borra i frågan. Senast den 15 november ska verket redovisa om man, där behov av fiberdragning finns, kan tänka sig andra lösningar än de man godkänt hittills.

  Krånglet med bredbandsutbyggnaden är exempel på hur olika myndigheter arbetar var och en för sig utan att se till gemensamt mål. Regeringen, vilken den nu är i november, måste snabbt sätta in åtgärder så att de snygga målen om bredband åt alla och en levande landsbygd kan uppfyllas. Det klarar även en expeditionsministär om det kniper.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen