Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 24 maj 2019

  Ta vildsvinsproblemen på allvar

  Problemen med vildsvin som förstör grödor ökar dramatiskt i stora delar av södra och mellersta Sverige. Det förklarar det stora antal motioner med detta tema som behandlades vid LRF:s riksförbundsstämma.

  Många av motionerna kom från LRF Sydost, där medlemmarna körde över en motsträvig regionstyrelse på regionstämman och därmed fick frågan lyft på allvar på riksförbundsstämman.

  Motionerna vittnar om det desperata läget där gårdar läggs för fäfot och möjligheten att odla begränsas kraftigt. Det drabbar det varierade mosaiklandskap som har stora miljövärden och som man från myndighetshåll annars är så mån om att bevara.

  Att man i en motion går så långt som att föreslå statliga jägare vittnar om allvaret. Nuvarande arbetssätt och tänkt samarbete mellan jägare och markägare fungerar inte tillräckligt bra.

  LRF på riksnivå var bättre förberett än regionstyrelsen i Sydost och lovar nu att intensifiera arbetet mot vildsvinen. Det är bra, men det sker efter en lång tid av försummelse från en organisation som ska företräda aktiva jordbrukare.

  När en proposition behandlades 1980 om hur frilevande vildsvin skulle hanteras var LRF som remissinstans för en total utrotning. Riksdagen beslutade att stammen skulle begränsas. När ämnet var uppe igen 1987 hade vettet flugit sin kos och blev vildsvinen i lag godkända som en naturlig del av den svenska faunan.

  Även LRF sviktade. Man glömde frågan, eller mer troligt tyckte det var ganska trevligt med ett nytt jaktbart vilt i Sverige. De medlemmar som varnade för grisarna talade för döva öron.

  Sedan dess har stammen ökat dramatiskt och orsakar stora skador. SLU har beräknat att skador på grödorna 2015 uppgick till 1,2 miljarder per år. Trafikolyckorna beräknas kosta 280 miljoner enbart i materiella skador.

  Sedan dess har stammen ökat. En förbannelse med vildsvinen är att med den förmåga att föröka sig som de har är alla beräkningar och analyser gamla redan när de sätts på papper.

  Detta är en stor fråga för hela samhället. Det görs en del. Till exempel införs nu nya regler som underlättar jakten. Men det är långt ifrån tillräckligt. Det krävs insatser i hela kedjan från den infekterade frågan om utfodring av viltet till försäljning av kött och kampanjer för att få konsumenten att prova och förhoppningsvis köpa vildsvinskött igen.

  Det är bra att LRF har börjat röra sig. Men det krävs också att regering, riksdag och myndigheter förstår allvaret i situationen. En ny jaktutredning behövs.

  Börja med att kraftigt begränsa eller till och med förbjud utfodring till vilt. Det kunde redan ha funnits en sådan bestämmelse eftersom frågan var uppe för några år sedan. Det är nu förlorade år, utom för vildsvinen.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen