Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 1 september 2005

  Lågprismjölk slår mot bonden

  Beskedet att Arla kommer att sälja en lågprismjölk i hela landet är inte någon bra nyhet för Sveriges mjölkbönder. Det betyder inte att det är ett felaktigt beslut under de omständigheter som råder. Men det är ett tydligt tecken på att importkonkurrens och konkurrens mellan mejeriföreningarna allt mer pressar tillbaka mjölkleverantörerna.

  Att Arla säljer färskmjölk i hela landet betyder att den sista resten av mejeriföreningarnas en gång så starka regionala monopol upphör. Det speciella med råvaran mjölk är att den kan användas till väldigt olika produkter med helt olika lönsamhet. Konsumtionsmjölk, fil och yoghurt betalar mest för mjölken. Ost har ett mellanläge medan smör och mjölkpulver ger minst ersättning till råvaran.

  Om en mejeriförening kan ersätta smörtillverkning med försäljning av dryckesmjölk betyder det ett högre avräkningspris. Det gäller även om priset på mjölken måste sänkas lite. Samtidigt vet en mejeriförening att om man börjar rabattera mjölken på grannföreningens område kan grannen göra samma sak på det egna området. Resultatet kan i så fall bli att de båda föreningarna säljer ungefär lika mycket mjölk som tidigare, men till ett lägre pris för båda.

  Därför har de gamla föreningsgränserna till ganska stor del upprätthållits av föreningarna. Falköping har sålt mjölk utanför sina gränser, men föreningen är så pass liten att det inte startat ett mjölkkrig.

  Men under de senaste åren har utvecklingen gått snabbt. Lidls etablering och deras import av tysk lågprismjölk var startpunkten. Den UTH-behandlade mjölk som Ica bestämt sig för att importera kommer antagligen inte att ta några stora marknadsandelar, men som symbol är den ändå viktig. Och när murarna nu rämnar hade det antagligen inte dröjt länge innan de stora kedjorna även börjat importera färskmjölk.

  Arla presenterar sin lågprismjölk som ett sätt att göra importen onödig. Och den aspekten är säkert viktig. Men en annan faktor som spelat stor roll är att Arla tappat marknadsandelar i Sverige. För att leva upp till medlemmarnas förväntan på avräkningspris behöver man sälja mer mjölk i Sverige. Och då kan lågprismjölk vara ett bra sätt.

  För medlemmarna i de andra föreningarna är det inte stor skillnad på lågprismjölk från Arla och billig tysk importmjölk. I båda fallen betyder det att marknaden minskar och ett tryck nedåt på priset. Det blir alltså svårare för till exempel Skånemejerier och Milko att hålla sina avräkningspriser.
  Nu kan vi bara vänta och se vad deras motdrag kommer att bli. Sannolikt blir effekten att hela gruppen svenska mjölkbönder får ett ännu lägre pris.

  Men det som händer är typiska effekter av konkurrens. Och med konkurrens får vi skickligare och effektivare företag, så på sikt är det kanske bra för svenska mejerier och mjölkleverantörer.

  Knut Persson

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen