Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 12 september 2005

  Klappa kalven är inte farligt

  De lantbrukare som tar emot skolklasser, turister och studiebesök gör en viktig insats för att sprida kunskap om näringen.

  Allmänheten behöver information om villkoren för jord- och skogsbruk, och hjälp med se sambanden mellan till exempel det öppna landskapet och antalet mular i backen. Och inte minst få reda på vad som krävs av konsumenten för att betesdjuren ska kunna vara kvar.

  Den ehecsmitta som har grasserat i delar av västra Sverige och i Stockholmsområdet, och som orsakat en femårig pojkes död, försvårar självklart för både dessa jordbrukets ambassadörer och näringen i sin helhet. Lantbruket kommer ännu en gång i försvarsställning när det nu talas om att små barn inte ska ha direktkontakt med djur på bondgårdar.

  Lantbruk och nötkreatur är det som oftast utpekas som smitthärden. Men smitta kan ske på andra sätt, till exempel via olika sorters livsmedel och även mellan människor. Av medierapporteringen kan man få uppfattningen att ehec är ett svenskt fenomen, men så är det naturligtvis inte. Av de svenska fallen, cirka 200 per år, smittas runt en fjärdedel utomlands, ofta i de stora turistländerna. Förmodligen är andelen ännu större eftersom man inte kan fastställa varifrån smittan kom i en stor del av fallen. De största utbrotten har skett i Nordamerika.

  Ehecsmitta är både en utomordentligt allvarlig och samtidigt en rätt hanterlig företeelse. Allvarlig för att den kan orsaka sjukdom och dödsfall, och för att den är svår att spåra. Men den går att kontrollera. På Livsmedelsverkets, Jordbruksverkets och Smittskyddsinstitutets hemsidor, finns utförlig information om ehec. De råd om hur man ska agera för att slippa att bli sjuk av ehec är följande:

  Upphetta maten ordentligt. Skölj grönsaker och frukt ordentligt. Undvik opastöriserad mjölk. Tvätta händerna innan du äter eller lagar mat. Tvätta händerna efter kontakt med djur.

  Samt mer specifikt för lantbrukaren:
  Undvik att sprida gödsel på växande grönsaker, rotfrukter och bär. Betande djur och badgäster bör inte samsas på samma badstrand. Barngrupper bör inte besöka gårdar där smitta påträffats.

  Tämligen normalt beteende torde räcka en god bit, alltså.

  Barn mår bra av kontakter med djur, både lantbrukets och andra. Djurkontakt innebär i de flesta fall utomhusvistelse, frisk luft och rörelse samt ett inslag av ansvarstagande, det vill säga det som dagens barn ofta får för lite av. Att klappa kalven är inte farligt om man tvättar händerna efteråt.

  Lars Vernersson

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen