Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 29 januari

  Poststrulet bara ett av flera problem

  Postdistributionen är en av 75 punkter i Landsbygdsutredningen där ingen förbättring har skett, skriver ATL:s ledarskribent Tord Karlsson.

  För fyra år sedan presenterade den Landsbygdspolitiska kommittén sin utredning ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd”. Den innehöll en mängd förslag till förbättringar inom vitt skilda områden som till exempel infrastruktur, företagande och kompetens­försörjning.

  Hur har det då gått? Så där, får man säga. Organisationen Hela Sverige ska leva grans­kade de 75 förslagen för ett år sedan och fann att tre var helt genomförda, 32 var delvis genomförda och 40 var orörda.

  Möjligen är något mer genomfört i dag men många punkter kräver ytterligare utredning, en bestämd utförare eller mer pengar från statsbudgeten. Risken är stor att själva syftet tappas bort på vägen och de tänkta åtgärderna faller i glömska.

  Många av förslagen handlar om bredbandsutbyggnaden och det vet alla att den är delvis genomförd men att mycket återstår. Men man får inte glömma bort de fysiska transporterna. Transportföretagen redovisar i en ny rapport beräkningar som visar att underhållsskulden i det statliga vägnätet är 20 miljarder kronor. Värst är läget i Norrland. Det årliga underhållet skulle behöva tredubblas.

  Punkt 46 i Landsbygdsutredningen kräver att regeringen avvisar planerna på att postservicen ska försämras på landsbygden. Det har som bekant inte hänt, försämringen är i full gång.

  Det drabbar företagare som är beroende av snabb leverans. Ingen har hittills lyckats överföra sperma till våra husdjur genom fiberledning eller genom luften. Inte heller är vi framme vid att reservdelar till maskinerna kan skrivas ut på 3D-skrivaren på kontoret.

  Därför är vi, förutom att bredband naturligtvis ska byggas ut, också beroende av att fysiska transporter går snabbt och lätt till en rimlig kostnad. När Postnord drar ned på sin service finns för den drabbade inget annat alternativ än att söka dyrare och sämre lösningar.

  Det är märkligt att Postnord, som numera gör ett bra resultat, hindras av lagstiftning att låta den lönsamma paketdistributionen stötta brevutbärningen i glesbygden.

  Som vi tidigare har skrivit här på ledarplats är det fullt möjligt att stötta utdelning av post och paket på landsbygden i andra länder. Det görs till exempel i Frankrike, Italien och Tyskland och även i Danmark.

  Det är civiliserade länder som inser att alla ska ha samma tillgång till samhällsviktig service, i staden och på landsbygden.

  Postdistributionen är en av de 75 punkterna i Landsbygdsutredningen där genomförandet låter vänta på sig. Det går i stället bakåt. Över huvud taget saknas en helhetssyn som utgår från att det finns lösningar, inte låsningar. För företagandet på landsbygden brådskar det att hitta dessa lösningar.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen