Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 18 april 2019

  Indragen Gauchodispens väcker frågor

  En miljöpåverkan ställs mot en annan i målet gällande växtskyddsmedlet Gaucho, skriver ATL:s Tord Karlsson.

  Betodlarna har i år fått lära sig att tillgången till växtskyddsmedel är en osäker faktor i odlingen. Tillstånd kan dras in.

  Möjligheten att söka dispens finns och kan beviljas. Men betodlarna har fått lära sig den hårda vägen är att dispensen kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

  I detta fall, som gällde betningsmedlet Gaucho, drogs dispensen in strax före vårsådden vilket försatte Nordic Sugar och odlarna i ett bekymmersamt läge. De fick snabbt beta utsädet med ett annat, sämre alternativ.

  En miljöpåverkan står mot en annan. Neonikotinoidernas farlighet för pollinerande insekter vägs mot en totalt sett större kemikalieanvändning. Kemikalieinspektionen gjorde inför detta år en samlad bedömning att på grund av den snabba utfasningen av det neonikotinoidbaserade Gaucho var det rimligt att ge dispens en säsong för att ge tid att utarbeta alternativa strategier.

  Mark- och miljödomstolen tyckte annorlunda och tvingade fram en brådstörtad omställning. Först när säsongen är över får vi facit över hur många extra bekämpningar som krävdes och om det påverkade skörden.

  Det ställer minst två frågor: Är det rätt att miljöorganisationer kan överklaga denna typ av myndighetsbeslut som ett dispensärende är och är det rimligt att det kan göras så tätt inpå odlingssäsongen?

  För att ta den andra frågan först. Det vore väl rimligt att en dispens fick gälla säsongen ut när den väl är beviljad. I de andra tolv (!) länderna där dispens har getts tycks allt fortgå som planerat.

  Den första frågan är knepigare men vore värd en prövning. Naturskyddsföreningens och Biodlarna kunde överklaga Kemikalieinspektionens beslut om dispens med stöd av Århuskonventionen som ger miljöorganisationer med minst 100 medlemmar rätt att överklaga beslut som omfattas av Miljöbalken.

  Naturskyddsföreningen och Biodlarna är etablerade organisationer men det kan öppna för godtycke. En omtalad dom i ett jaktärende överklagades framgångsrikt till förvaltningsdomstolen i Luleå av en Facebookgrupp. Kan det hända också i växtskyddsärenden?

  Betodlarna ifrågasatte om Århuskonventionen och miljöorganisationernas rätt att överklaga gäller Gauchodispensen men domstolen tyckte annorlunda. Kemikalieinspektionen kommer inte att överklaga domen, Betodlarna har i skrivande stund inte bestämt sig. Men visst vore det intressant att få en ny prövning av rättsväsendets inställning till vad som kan överklagas av en miljöorganisation.

  Den indragna dispensen öppnar för stor osäkerhet inför kommande växtskyddsärenden. Besvärliga väderförhållanden kan tvinga fram dispenser, inom grönsaksodlingen förekommer dispenser när växtskyddsmedel fasas ut och alternativ saknas.

  Det bästa vore om det fanns fler bekämpningsalternativ, det näst bästa rimliga övergångsperioder för att ta fram nya strategier och växtskyddsmedel.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen