Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 22 maj 2006

  Högljudda protester kan ge resultat

  Få frågor har retat folk på landet som den om ligghallarna. När Djurskyddsmyndigheten drog in dispensen från ligghallskravet för KC Ranch på Revingehed mullrade det till i folkdjupet.

  Mångårig erfarenhet av djur i ranchdrift ställdes mot paragrafer. Politiker och opinionsbildare skrev debattinlägg, inte bara i lantbrukspress utan även i andra tidningar. En rejäl sågning av Djurskyddsmyndigheten stod till exempel Pernilla Ström, styrelseproffs och företagare i hästbranschen, för i Dagens Nyheter.

  Och det tog skruv. Regeringen beslöt i förra veckan att låta Djurskyddsmyndigheten "göra en sammanvägd bedömning av djurskyddet vid utegångsdrift". Debatten tvingade fram en översyn.

  Det går alltså att påverka. Men det är inte självklart att den som vill få en förändring till stånd lyckas, hur vällovligt syftet än är. Att ligghallarna baxats så här långt beror bland annat på att ägarna till KC Ranch hade envisheten och förmågan att driva frågan och att bland annat lokala tillsynsmyndigheter, Naturskyddsföreningen och miljöpartister stödde dem.

  Dessutom har Stefan Edman, utredare som har regeringens öra, förordat extensiv nötköttsproduktion i sin utredning om hållbar konsumtion, Bilen, biffen, bostaden. Men det går bara om onödiga och fördyrande föreskrifter tas bort.

  En parallell finns i rovdjursfrågan. Här har en het debatt med centrum i de områden där landsbygdsbefolkningen faktiskt upplever problem med rovdjuren tvingat fram en lagändring. Ytterligare en utredning har tillsatts, som i bästa fall resulterar i att den första lagändringen utvidgas till att omfatta skydd även för jakthundar och fäboddjur.

  Men med minkarna gick det inte. Trots att utredare, forskare, remissinstanser, lagråd, oppositionspolitiker och LRF protesterade. Det gick inte för att den folkliga vreden inte infann sig. Om tre veckor beslutar riksdagen om fördyrande regler som gör minkuppfödning omöjlig.

  Hur det går med dispensen för KC Ranch är förresten inte klart. Länsrätten i Mariestad avgör om ett par veckor men beslutet lär överklagas. Det kan ju bli avslag i högsta instans.

  Och det kan dessutom bli så att översynen av djurskyddet vid ranchdrift inte resulterar i någon lagändring. Då får man konstatera att inte ens dokumenterade resultat, vetenskap, skickligt lobbyarbete plus folkliga protester hjälpte. Då är vi illa ute.

  Men en tänkbar möjlighet att få en förändring till stånd finns förstås på valdagen den 17 september. En ny regering innebär en ny syn på såväl Djurskyddsmyndigheten som på rovdjur och minkuppfödning.

  Lars Vernersson

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen